/ Impfservice 9 Djeca od 6 do 15 godina

Plan vakcinacije

Austrijski plan vakcinacije predviđa vakcine od kojih su neke besplatne,
dok se druge vakcine plaćaju.

Važno:

 • Otpočnite na vrijeme sa vakcinacijama!
 • Propuštene vakcine nadoknadite što prije!

 

Besplatne vakcine za djecu između 6 i 15 godina

Za djecu školskog uzrasta između 6. i 15. rođendana

 • Vakcina protiv hepatitisa B
  Revakcinacija
 • MMR-vakcina za osobe od 10 mjeseca života, dio je besplatnog programa vakcinacije u Austriji. Vakcina „3 u 1“ protiv 3 bolesti (kombinirana vakcina),
  male boginje/ospice, zauške/zaušnjaci, rubeola
  Naknadna vakcina ako dijete u mlađim godinama nije primilo 2 vakcine
 • Vakcina „4 u 1“ protiv 4 bolesti (kombinirana vakcina):
  Difterija
  Hripavac (pertussis)
  Tetanus
  Dječja paraliza (poliomijelitis)
  Revakcinacija
 • Vakcina protiv meningokoka serogrupa A, C, W135, Y između 10. i 13. rođendana, vakcina koja se daje i u školi djeci 6. razreda, 1 vakcina
 • Vakcina protiv humanih papiloma virusa (HPV)
  Vakicina HPV9 za osobe od navršene 9. godine života do navršene 21. godine života, dio je programa besplatne vakcinacije u Austriji. Potrebno je da se prime 2 doze. Za osobe od 15 do 21 godine života, šema vakcinacije s 2 doze preporučuje se off-label prema Austrijskom planu vakcinacije.

Gdje se mogu dobiti vakcine?

Ovdje možete pronaći ordinacije po gradskim opštinama/općinama u kojima se nude besplatne vakcine prema programu vakcinacije djece. Spisak u PDF formatu za preuzimanje.

Važno:
Već započete serije vakcinacije mogu se kompletirati do navršene 15. godine života, osim ako je besplatna vakcinacija predviđena samo za određene starosne grupe.

  Vakcine za djecu između 6 i 15 godina koje se plaćaju

  • Vakcina protiv FSME (krpeljnog meningoencefalitisa KME, meningoencefalitisa ranog ljeta)
   Početak u bilo koje vrijeme; nakon prve 4 vakcine, revakcinacija svakih 5 godina
  • Vakcina protiv varičela
   ako je propuštena 2. doza vakcine u mlađim godinama i ako dijete nije preboljelo varičele (vodene ospice/kozice, ovčije boginje).
  • Vakcina protiv hepatitisa A, eventualno da se nadoknadi
  • Vakcina protiv meningokoka B, eventualno da se nadoknadi

   

  Gdje se mogu dobiti vakcine?