/ Impfservice 9 Frauen mit Kinderwunsch oder in der Schwangerschaft

Frauen mit Kinderwunsch oder in der Schwangerschaft

Vakcinacije u slučaju planiranja trudnoće

Načelno bi vakcinacije koje su preporučena prema nacionalnom planu vakcinacije trebale biti obavljene već prije samog početka trudnoće („Prepare for pregnancy“). Žene koje planiraju trudnoću trebale bi provjeriti da li su imunizirane prije svega protiv sljedećih oboljenja protiv kojih postoje vakcine/cjepiva odn. da aktualiziraju svoj status imunizacije:

 

Vakcinacija u trudnoći

Generalno se tokom trudnoće mogu primiti mrtve vakcine, ali se iz razloga predostrožnosti preporučuje odgoda vakcinacije za 2. ili 3. trimestar trudnoće.

Austrijski plan vakcinacije preporučuje:

  • Hripavac (pertussis) od 2. trimestra (idealno od 27. do 36. sedmice trudnoće), nezavisno od razmaka od posljednje vakcine koja je sadržavala komponentu protiv hripavca (pertusisa). Postoje kombinirane vakcine (protiv difterije-tetanusa-hripavca ili difterije-tetanusa-hripavca-poliomijelitisa). Vakcinacija tokom trudnoće pokazuje visoku imunogenost kod majke i djeteta kao i zaštitu od hripavca u prvih 6 mjeseci djetetova života.
  • Tetanus za zaštitu majke i novorođenčeta (pokriveno kombiniranom vakcinom/cjepivom)
  • Influenca (gripa/grip)
  • Covid-19
  • Respiratorni sincicijski virus (Abrysvo – idealno od 24. do 36. sedmice trudnoće; poželjno između septembra/rujna i marta/ožujka): Vakcina/cjepivo je dostupno u Službi za vakcinaciju od maja/svibnja 2024. godine.

 

Vrijeme dojenja

Principijelno se većina vakcina može primiti i za vrijeme dojenja. Izuzetak je vakcina protiv žute groznice: vakcina protiv žute groznice ne bi se trebala primiti u periodu dojenja.

Posebno se preporučuje seronegativnim ženama koje su nedavno rodile i dojiljama da prime sljedeće vakcine:

  • Vakcina MMR protiv malih boginja/ospica, zauški/zaušnjaka i rubeole.
  • Vakcina protiv varičela