/ Impfservice 9 Gdje se mogu primiti vakcine?

Centri za vakcinaciju Grada Beča

  Gdje se mogu dobiti besplatne vakcine za djecu?

   Vakcinacije u ordinacijama

   • Mnogi ljekari/ke opšte medicine odn. liječnici/e opće medicine i pedijatri/ce nude vakcinaciju – Raspitajte se: Spisak ordinacija Bečke ljekarske/liječničke komore “Praxisplan der Ärztekammer Wien“

    Ordinacije i instituti s
    fokusom na putničkoj i tropskoj medicini,
    koji imaju pravo vršiti i vakcinaciju protiv žute groznice:

    Sve lokacije za vakcinaciju protiv žute groznice možete pronaći ovdje.

    Univerzitetski/sveučilišni kompetencijski centar za složena medicinska pitanja
    Specijalna ambulanta

    za vakcinaciju, putničku i tropsku medicinu Medicinskog univerziteta/sveučilišta u Beču, u kojoj se vrši i vakcinacija protiv žute groznice: https://www.meduniwien.ac.at/hp/tropenmedizin/gesundheitsbereich/spezialambulanz-f-impfungen-reise-u-tropenmedizin/

    Ova ponuda je između ostalog posebno namijenjena
    osobama:

    • sa oboljenjima od raka
    • sa autoimunim oboljenjima
    • sa imunosupresijom ili imunološkim defektima
    • nakon transplantacija