/ Impfservice 9 Influenca (gripa/grip)

Gdje se može dobiti vakcina protiv influence (gripe/gripa) za sezonu 2023/2024?

Javni program vakcinacije protiv gripe/gripa organiziran je za sezonu 2023/2024 od strane Austrijskog fonda zdravstvenog osiguranja (ÖGK). Više informacija možete pronaći na web-stranici fonda ÖGK i informisati se telefonskim putem, pozivom na broj +43 5 0766-501510 (Grippeimpf-Hotline).
Na stranici https://www.aekwien.at/impfordinationen možete pronaći spisak Bečke ljekarske/liječničke komore sa ordinacijama koje nude vakcinaciju.

Koliko dugo traje akcija vakcinacije protiv gripe/gripa?

Informacije o periodu u kojem se u okviru javnog programa vakcinacije u cijeloj Austriji nudi vakcinacija protiv gripe/gripa, možete pronaći na web-stranici Austrijskog fonda zdravstvenog osiguranja (ÖGK).

Koliko se plaća vakcinacija protiv gripe/gripa?

Za vakcinaciju se plaća participacija u iznosu od € 7,00.
Od toga su izuzete:

 • osobe oslobođene od plaćanja participacije za lijekove po receptu,
 • djeca i adolescenti do svog 18. rođendana i
 • osobe koje se cijepe protiv gripe/gripa u okviru kolektivne vakcinacije zaposlenih, ukoliko kompanija ili institucija u kojoj rade učestvuje u javnom programu vakcinacije protiv gripe/gripa.

Informacije za ljekare/ke odn. liječnike/ce Ljekari/ke odn. liječnici/e

koji imaju svoje ordinacije, dobit će od Austrijskog fonda zdravstvenog osiguranja (ÖGK) dodatne informacije o ovogodišnjem programu za vakcinaciju protiv gripe/gripa.

Šta se treba ponijeti na termin za vakcinaciju?

 • e-card (ukoliko je imate)
 • knjižica imunizacije (Impfpass) (ukoliko je imate)
 • lični dokument s fotografijom
 • aktuelno popunjeni upitnik za vakcinaciju: možete ga preuzeti prilikom online rezervacije termina (ili uzeti jednostavno na šalteru na licu mjesta)

Šta je gripa odn. grip?

Gripa ili grip, takozvana influenca, je virusno oboljenje. Počinje obično iznenadnom visokom temperaturom, kašljem, bolovima u mišićima i ekstremitetima, glavoboljom i općom slabošću. Postojeće hronične bolesti, poput astme i srčanih oboljenja, mogu se pogoršati, prije svega kod osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom i starijih osoba. Mogu se pojaviti i druge komplikacije poput upale/zapaljenja pluća ili srčanog mišića. Ta oboljenja mogu imati čak i smrtonosan ishod.

Važno je razlikovati pravu gripu/grip (influencu) od prehlade (tzv. „gripalnog infekta“). Kod prehlade temperatura obično nije tako visoka, bolest traje kraće i ima blaži tok.

Prava gripa/grip može se liječiti specijalnim lijekovima koji sprečavaju razmnožavanje virusa influence koji se međutim moraju primiti u roku od 48 sati. Primjena tih lijekova sprečava teži oblik bolesti, ali ne i samo oboljenje.

Virusi gripe prenose se kapljičnim putem, prvenstveno kašljanjem i kihanjem. Ali je moguća infekcija i putem ruku. Samo nekoliko dana nakon infekcije javljaju se tegobe.

Koja je razlika između influence (gripe/gripa) i prehlade?

U sljedećoj tablici prikazane su karakteristike po kojima se prehlada razlikuje od sezonske influence (gripe/gripa). Tablica ima čisto informativni karakter. Dijagnozu može postaviti samo ljekar/ka odn. liječnik/ca.

prehlada (njem. „grippaler Infekt“) sezonska influenca (gripa/grip)
Početak obično se razvija postepeno sa osjećajem hladnoće/drhtavicom, curenjem nosa i bolovima u grlu iznenadna visoka temperatura sa suhim kašljem, curenjem nosa, glavoboljom, bolovima u mišićima i ekstremitetima te opštom jakom malaksalošću, gubitkom apetita, jakim umorom
Temperatura često samo blago povišena ili čak normalna temperatura tipična temperatura 38–41°C
Uzročnik obično različiti virusi (>200), npr. rinovirusi, koronavirusi, adenovirusi, virusi parainfluence i respiratorni sincicijski virusi različiti virusi influence tipa A i B
Pojava tokom cijele godine, češće u periodu hladnog vremena sezonski zimi, prije svega od decembra/prosinca do aprila/travnja
Komplikacije rijetko prije svega upala/zapaljenje pluća odn. učestalije kod postojećih oboljenja, moguć je smrtni ishod
Vakcinacija ne da, svake godine prije sezone gripe/gripa
Put zaraze uglavnom kapljičnim putem (govorom, kašljanjem, kihanjem), ali i preko kontaminiranih predmeta (npr. kvaka na vratima) uglavnom kapljičnim putem (govorom, kašljanjem, kihanjem), ali i preko kontaminiranih predmeta (npr. kvaka na vratima)
Liječenje u slučaju nekomplikovanog toka bolesti usmjereno na ublažavanje tegoba usmjereno na ublažavanje tegoba
usmjereno na ublažavanje tegoba, eventualno antiviralni lijekovi

Od koliko se godina starosti može primiti vakcina protiv gripe/gripa (influence)?

Vakcina se može primiti već od navršenog 6. mjeseca života. U Beču se mogu vakcinisati sve osobe koje žive ili rade u Beču ili se tu školuju. Napominjemo da djeca mlađa od 14 godina na vakcinaciju moraju doći u pratnji roditelja/staratelja ili donijeti Izjavu o saglasnosti, potpisanu od strane roditelja/staratelja.

Kome se posebno preporučuje vakcinacija protiv gripe/gripa (influence)?

 • Djeci već od navršenog 6. mjeseca života
 • Osobama sa hroničnim oboljenjima, prije svega onima sa dijabetesom, kardiovaskularnim ili plućnim oboljenjima
 • Osobama sa izrazito prekomjernom tjelesnom težinom
 • Osobama sa oslabljenim imunološkim sistemom zbog bolesti ili lijekova
 • Osobama od 60 i više godina
 • Zdravstvenim radnicima i njegovateljima
 • Korisnicima zajedničkih ustanova i osoblju u takvim ustanovama (npr. u ustanovama za čuvanje djeci, dječjim vrtićima, školama, ustanovama socijalnog rada, domovima za starije i nemoćne osobe itd.)
 • Dojiljama i osobama u kontaktu s novorođenčadi
 • Trudnicama i ženama koje planiraju trudnoću tokom sezone gripe/gripa
 • Osobama koje su često u kontaktu s drugim osobama (npr. osoblje u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, frizerskim i kozmetičkim salonima, itd.)
 • Putnicima (zaštita tokom putovanja i na samom odredištu – preporučuje se vakcinacija najkasnije 2 nedjelje prije polaska na put)

Zašto se trudnicama preporučuje vakcina protiv gripe/gripa (influence)?

Trudnice imaju velik rizik da obole od influence. Stoga se trudnicama preporučuje vakcina protiv influence prije, a i tokom sezone gripe/gripa kako bi zaštitile sebe i svoje novorođenče. Preporučeno je da vakcinu protiv influence prime u 2. ili 3. trimestru.

Vakcina protiv gripe/gripa u kombinaciji s vakcinom protiv korone?

Istovremena vakcinacija vakcinama protiv Covida-19 sa drugim živim ili inaktiviranim vakcinama (uključujući vakcinu protiv influence) moguća je i svrsishodna prema preporukama Nacionalnog tijela za imunizaciju. („Preporuke za vakcinaciju protiv Covida-19: Preporuke Nacionalnog tijela za imunizaciju vezano za primjenu vakcina“, verzija 5.2 od 15.10.2021.)

Na što se treba obratiti pažnja kod vakcinacije protiv influence (gripe/gripa) ako se radi o osobama koje imaju alergiju na jaja ili pileće proteine?

Blaga do umjerena alergija na jaja i pileće proteine ne predstavlja prema nacionalnim i međunarodnim smjernicama nikakvu prepreku za primanje vakcine koja sadrži pileće proteine (izuzev vakcine protiv žute groznice, vidi niže). Brojna naučna/znanstvena istraživanja pokazuju da vakcine protiv gripe/gripa podnose i osobe koje imaju alergiju na pileće proteine. Mogu se dakle dati s tim da se vakcinisana osoba treba zadržati pod nadzorom 30 minuta nakon vakcinacije. Alergija na jaja i pileće proteine druga je najčešća alergija kod male djece i kod većine iščezava već u školskom uzrastu. Gornja granica pilećih proteina u vakcinama do koje se primjena smatra sigurnom i za alergičare, u Europskoj uniji je kod 2μg. Ova se granična vrijednost prekoračuje samo kod vakcine protiv žute groznice, dok sve ostale trenutno odobrene vakcine sadrže manje od 1μg po dozi, većina njih čak i samo količine koje se mjere u nanogramima. Ako ste međutim već imali alergijsku reakciju ili anafilaksiju na pileći protein ili na neku od vakcina koje se koriste, primjena možda neće biti moguća. Molimo da eventualno postojeće nalaze i dokumentaciju ponesete sa sobom na konsultacijski razgovor sa ljekarom/kom odn. liječnikom/com.