Impfservice / Influenza

Influence (gripa)

Gdje se mogu dobiti besplatne vakcine protiv influence (gripa) za sezonu 2022/2023?

U ljekarskim/liječničkim ordinacijama (ljekari/liječnici opšte prakse, ljekari/liječnici specijalisti, privatni ljekari/liječnici) koje učestvuju u akciji vakcinacije protiv sezonske influence (gripa) u sezoni 2022/23. Spisak ljekarskih/liječničkih ordinacija koje učestvuju u akciji vakcinacije objavljen je i može se pronaći na web stranici Bečke ljekarske/liječničke komore odn. možete se o tome raspitati i kod svog ljekara/liječnika odn. svoje ljekarke/liječnice.

Šta je gripa odn. grip?

Gripa ili grip, takozvana influenca, je virusno oboljenje. Počinje obično iznenadnom visokom temperaturom, bolovima u mišićima i ekstremitetima, glavoboljom i općom slabošću. Postojeće hronične bolesti, poput astme i srčanih oboljenja, mogu se pogoršati, prije svega kod osoba sa oslabljenim imunološkim sistemom i starijih osoba. Mogu se pojaviti i druge komplikacije poput upale/zapaljenja pluća ili srčanog mišića. Ove bolesti mogu imati i smrtonosan ishod.

 

Važno je razlikovati pravu gripu/grip (influencu) od prehlade (sa njem. prevedeno „gripalni infekt“). Kod prehlade temperatura obično nije tako visoka, bolest traje kraće i ima blaži tok.

 

Prava gripa/grip može se liječiti specijalnim lijekovima koji sprečavaju razmnožavanje virusa influence koji se međutim moraju primiti u roku od 48 sati. Primjena tih lijekova sprečava teži tok bolesti, ali ne i samo oboljenje.

Virusi gripe prenose se kapljičnim putem, prvenstveno kašljanjem i kihanjem. Ali moguća je infekcija i putem ruku. Samo nekoliko dana nakon infekcije javljaju se tegobe.

 

Koja je razlika između influence (gripe/gripa) i prehlade?

U sljedećoj tablici prikazane su razlike u karakteristikama po kojima se prehlada razlikuje od sezonske influence (gripe/gripa). Tablica je čisto informativnog karaktera. Dijagnozu može postaviti samo ljekar/ka odn. liječnik/ca.

  prehlada (s njem. „gripalni infekt“) sezonska influenca (gripa/grip)
Početak obično se razvija postepeno sa osjećajem hladnoće/drhtavicom, curenjem nosa i bolovima u grlu iznenadna visoka temperatura sa suhim kašljem, curenjem nosa, glavoboljom, bolovima u mišićima i ekstremitetima te opštom jakom malaksalošću, gubitkom apetita, jakim umorom
Temperatura samo blago povišena ili čak normalna temperatura tipična temperatura 38–41°C
Uzročnik obično različiti virusi (>200), npr. rinovirusi, koronavirusi, adenovirusi, virusi parainfluence i respiratorni sincicijski virusi različiti virusi influence tipa A i B
Pojava tokom cijele godine, češće u periodu hladnog vremena sezonski zimi, prije svega od decembra/prosinca do aprila/travnja
Komplikacije rijetko prije svega upala/zapaljenje pluća odn. često kod postojećih oboljenja, moguć je smrtni ishod
Vakcinacija ne da, svake godine prije sezone gripe
Prijenos zaraze uglavnom kapljična infekcija (prenosi se govorom, kašljanjem, kihanjem), ali i preko kontaminiranih predmeta (npr. kvaka na vratima) uglavnom kapljična infekcija (prenosi se govorom, kašljanjem, kihanjem), ali i preko kontaminiranih predmeta (npr. kvaka na vratima)
Liječenje u slučaju nekomplikovanog toka bolesti simptomatsko liječenje ublažavanjem tegoba Simptomatsko liječenje ublažavanjem tegoba, eventualno antiviralni lijekovi

 

Od koje se godine starosti može primiti vakcina protiv influence (gripa)?

Vakcina se može primiti već od navršenog 6. mjeseca života i mogu je primiti sve osobe koje žive, koje se školuju ili rade u Beču. Napominjemo da djeca mlađa od 14 godina na vakcinaciju moraju doći u pratnji roditelja/staratelja ili s izjavom o pristanku potpisanom od strane roditelja/staratelja.

Kojim se grupama osoba posebno preporučuje vakcinacija protiv influence (gripa)?

 • Djeci već od navršenog 6. mjeseca života
 • Osobama sa hroničnim oboljenjima, prije svega onima sa dijabetesom, kardiovaskularnim ili plućnim oboljenjima
 • Osobama s izrazito prekomjernom tjelesnom težinom
 • Osobama s oslabljenim imunološkim sistemom usljed bolesti ili lijekova
 • Osobama od 60 i više godina
 • Zdravstvenim radnicima i njegovateljima
 • Korisnicima zajedničkih ustanova i osoblju u takvim ustanovama (npr. u ustanovama za čuvanje djeci, dječjim vrtićima, školama, ustanovama socijalnog rada, domovima za starije i nemoćne osobe itd.)
 • Dojiljama i osobama u blizini novorođenčadi
 • Trudnicama i ženama koje planiraju trudnoću tokom sezone gripe/gripa
 • Osobama koje imaju čest kontakt s drugim osobama (npr. osoblje u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini, frizerskim i kozmetičkim salonima, itd.)
 • Putnicima (zaštita tokom putovanja i na samom odredištu – preporučuje se vakcinacija najkasnije 2 sedmice prije polaska na putovanje)

 

Šta se treba ponijeti na termin za vakcinaciju?

 • e-card (ukoliko je imate)
 • knjižica imunizacije „Impfpass“ (ukoliko je imate)
 • lični dokument/iskaznica s fotografijom
 • aktuelno popunjeni upitnik koji se popunjava prije vakcinacije: taj upitnik možete preuzeti downloadom prilikom online rezervacije termina (alternativno ga možete dobiti bez problema i na šalteru u vakcinalnom centru)
 • FFP2 maska

Molimo da u vakcinalni centar dođete 10 minuta prije dogovorenog termina kako biste mogli obaviti administrativne formalnosti bez vremenskog pritiska.

Koje se vakcine koriste kod vakcinacije protiv influence (gripa) u sezoni 2022/2023?

Kod vakcinacije protiv influence (gripa) koriste se sljedeće vakcine:

 • Fluarix Tetra® (od navšenog 6. mjeseca života do 2. rođendana, te do 15. rođendana u slučaju da se živa vakcina odn. nazalna živa vakcina ne može primiti odn. ako takva vakcina nije dostupna).
 • Fluenz Tetra® „Nasenspray“ (nazalna živa vakcina, od 2. do 15. rođendana).
 • Vaxigrip Tetra® (od navršenog 6. mjeseca života pa naviše, i za odrasle, a odobrena je i za trudnice)
 • Fluad Tetra® (vakcina s adjuvansom, odobrena za osobe od navršene 65. godine života).

Nadležni ljekar/liječnik odn. nadležna ljekarka/liječnica odabrat će na licu mjesta vakcinu koju će vam zatim i dati.

Molimo da imate na umu da sve spomenute vakcine možda nisu dostupne u svim vakcinalnim centrima/punktovima.

Zašto se trudnicama preporučuje vakcinacija protiv influence (gripa)?

Trudnice imaju velik rizik da obole od gripe odn. gripa. Stoga se trudnicama preporučuje vakcinacija protiv influence kako bi zaštitile sebe i svoje novorođenče, kako prije tako i tokom sezone gripe/gripa. Stoga se izričito trudnicama preporučuje da u 2. ili 3. trimestru trudnoće prime vakcinu protiv influence.

Vakcinacija protiv influence (gripa) u kombinaciji sa vakcinacijom protiv koronavirusa?

Istovremena vakcinacija protiv koronavirusa i vakcinacija sa drugim živim ili inaktiviranim vakcinama (uključujući vakcinu protiv influence), je moguća i svrsishodna. Valja napomenuti da nadležni ljekar/liječnik odn. ljekarka/liječnika – u dogovoru sa korisnikom/korisnicom – treba donijeti konačnu odluku za ili protiv takve primjene.

 

O čemu se prilikom vakcinacije protiv influence (gripa) treba voditi računa kod osoba koje imaju alergiju na jaja ili pileće proteine?

Blaga do umjerena alergija na jaja i pileće proteine ne predstavlja prema nacionalnim i međunarodnim smjernicama nikakvu prepreku za primanje vakcine koja sadrži pileće proteine (izuzev vakcine protiv žute groznice, vidi niže). Brojna naučna/znanstvena istraživanja pokazuju da vakcine protiv gripe/gripa podnose i osobe koje imaju alergiju na pileće proteine. Stoga se mogu dati ako se vakcinisana osoba zadrži pod nadzorom 30 minuta nakon vakcinacije. Alergija na jaja i pileće proteine druga je najčešća alergija kod male djece s tim da kod većine iščezava već u školskom uzrastu. Gornja granica pilećih proteina u vakcinama koja se smatra sigurnom i za alergičare, je u Europskoj uniji kod 2μg. Ova se granična vrijednost prekoračuje samo kod vakcine protiv žute groznice, dok sve ostale trenutno odobrene vakcine sadrže manje od 1μg po dozi, većina čak i samo količine koje se mjere u nanogramima. Ako ste međutim već imali alergijsku reakciju ili anafilaksiju na pileći protein ili na neku od vakcina koje se koriste, moguće je da nećete moći primiti vakcinu protiv influence. Molimo da eventualno postojeće nalaze i dokumentaciju ponesete sa sobom na informativni razgovor sa ljekarom/kom odn. liječnikom/com.