/ Impfservice 9 Koje vakcine postoje?

Vakcine postoje protiv sljedećih bolesti

Vakcinacijom se možete zaštititi od mnogih bolesti.

Sljedeće vakcine možete dobiti u centru za vakcinaciju Town Town (Thomas-Klestil-Platz 8/2, 1030 Wien). Izvršite rezervaciju za standardnu vakcinaciju i revakcinaciju

Gripa/grip (influenca)
Vakcinu protiv gripe/gripa možete dobiti takođe u okviru austrijskog jedinstvenog „Javnog programa vakcinacije protiv gripe/gripa“ u Zdravstvenim centrima ÖGK

Vakcine za putovanja možete dobiti u centru za vakcinaciju protiv putničkih i tropskih bolesti Klinike Favoriten (Kundratstraße 3, Paviljon C, A-1100 Wien). Izvršite rezervaciju za putničku medicinu (sve grupe starosti) i rutinske vakcine (od 16 godina).

 

Kombinirane vakcine

Često štiti jedna vakcina istovremeno protiv više bolesti.

Navedene kombinirane vakcine možete dobiti u centru za vakcinaciju Town Town (Thomas-Klestil-Platz 8/2, 1030 Wien). Izvršite rezervaciju za standardnu vakcinaciju i revakcinaciju

c Expand All C Collapse All

Pitanja vezana za vakcinaciju

Kod sljedećih centara za vakcinaciju Grada Beča potrebna je rezervacija termina:

  • Centar za vakcinaciju Town Town Zdravstvene službe Grada Beča Kod ekspozitura Zdravstvene službe u pojedinim gradskim opštinama/općinama trenutno još nije moguća rezervacija termina. Za ostale ponuđaće vakcinacije vidi određenu lokaciju za vakcinaciju

Da. Stornirajte svoj stari termin i izvršite rezervaciju novog termina.

To odlučuje ljekar/ka odn. liječnik/ca na licu mjesta. Ako imate akutno visoku temperaturu, trebali biste pomjeriti termin za vakcinaciju.

Kod svakog zakazanog termina za vakcinaciju do 5 osoba može primiti vakcinu. Za više od 5 osoba morate zakazati više termina. Navedite kod rezervacije sve osobe koje trebaju primiti vakcinu.

Kod svake vakcinacije dobijaju se informacije o mogućim nuspojavama.

To se ne može tačno reći. Molimo da na termin dođete tačno na vrijeme i da ponesete sa sobom sve potrebne dokumente: e-card, lični dokument/iskaznicu s fotografijom, knjižicu imunizacije (Impfpass), postojeće kontrole titra antitijela, u slučaju putovanja informacije o ruti putovanja. Prije termina mora se na licu mjesta popuniti upitnik, pa uračunajte dovoljno vremena (okvirno: 10 minuta)

Molimo da dođete 10 minuta prije zakazanog termina za vakcinaciju tako da imate dovoljno vremena za popunjavanje upitnika za vakcinaciju.

Izbjegavajte na dan vakcinacije fizičke napore. Nakon vakcinacije nemojte 1 nedjelju dana upražnjavati intenzivne sportske aktivnosti (natjecateljski sport, intenzivni trening izdržljivosti), odlazak u saunu i sve što opterećuje tijelo. Jako preznojavanje i intenzivni sport mogu smanjiti djelovanje vakcine. Ali djeca i adolescenti mogu učestvovati na fizičkoj nastavi, a odrasli mogu upražnjavati svoje svakodnevne sportske aktivnosti.

U ispostavama Zdravstvene Službe Grada Beča u pojedinim gradskim opštinama/općinama možete vakcinu platiti u gotovini. U centru za vakcinaciju Town Town Zdravstvene službe Grada Beča možete platiti u gotovini, bankomat karticom ili kreditnom karticom. Kod svih ostalih lokacija za vakcinaciju molimo da se prethodno raspitate o mogućnostima plaćanja. Napominjemo da u Klinici Favoriten nije moguće plaćanje u gotovini.

Za primanje vakcina u centrima za vakcinaciju Grada Beča ne morate imati zdravstveno osiguranje.

Kod vakcinacija u centrima za vakcinaciju Grada Beča ne plaća se participacija u troškovima vakcinacije. Postoje besplatne vakcine u sklopu programa vakcinacije djece i vakcine koje se plaćaju.

U okviru programa besplatne vakcinacije djece i vakcinacije protiv morbila-mumpsa-rubeole, vakcinacija je besplatna za sve osobe u centrima za vakcinaciju Grada Beča te u ljekarskim/liječničkim ordinacijama koje učestvuju u programu vakcinacije djece.
Kod ostalih vakcina moguće je da se naplaćuje honorar za davanje vakcine i savjetovanja što zavisi od ponuđača vakcinacije. Troškove za to možete pronaći preko određene lokacije za vakcinaciju. U cijenama ispostava Zdravstvene službe u pojedinim gradskim opštinama/općinama i u centru za vakcinaciju Town Town već su uračunati troškovi za davanje vakcine i savjetovanje. Napominjemo da u Klinici Favoriten nije moguće plaćanje gotovinom.

Razgovarajte sa svojim ljekarom/kom odn. liječnikom/com kod kojih se liječite. Razjasnite koje vakcine možete primiti i koje vakcine su u Vašem slučaju korisne.
Primate li trenutno hemoterapiju, lijekove koji slabe Vaš imunološki sistem, ili biologike? Jeste li imali transplantaciju nekog organa? Molimo da se u tom slučaju obratite specijalnoj ambulanti za vakcinaciju, putničku i tropsku medicinu radi savjeta: 1090 Wien, Kinderspitalgasse 15, telefon 01 40160 – 38280.

Molimo da izvršite rezervaciju termina poslije 12. nedjelje trudnoće (od 2. trimestra). Vakcine prije 12. nedjelje trudnoća preporučuju se samo u iznimnim slučajevima. Posavjetujte se sa specijalistom/kinjom od povjerenja.