Izračunajte sada jednostavno svoj termin za dovakcinaciju – dalje do kalkulatora za dovakcinaciju

Želite se vakcinisati?

Centri za vakcinaciju Grada Beča

Napomena: Mnogi centri za cijepljenje imaju vrlo malo parking mjesta. Molimo koristite javni prevoz ako je moguće.

 • 3., TownTown, Thomas-Klestil-Platz 8/2
  Ponedjeljak, utorak, srijeda, petak od 08:00 do 12:00 i od 13:00 do 15:00 sati
  Četvrtak od 08:00 do 12:00 i od 13:00 do 15:00 sati
 • 22., Schrödingerplatz, ulaz VHS – izlaz: Bernoullistraße 1 *
  Od ponedjeljka do subota od 08:00 do 12:00 i od 13:00 do 17:00 sati

* kraj vremena za prijavu je uvijek u 11:45 sati i 16:45 sati

* Trenutno se termini za vakcinaciju protiv krpeljnog meningoencefalitisa (njem. FSME – Zeckenimpfung), protiv malih boginja/ospica-zaušaka-rubeole (MMR) i HPV-a (od 12. do 21. rođendana) mogu rezervisati putem opcije “Standardne vakcinacije i dovakcinacije TownTown”.

Registraciju osoba mlađih od 14 godina može izvršiti samo roditelj/staratelj. 

Molimo da na vakcinaciju sa sobom ponesete:

 • lični dokument/iskaznicu s fotografijom
 • e-card (ukoliko je imate)
 • FFP2 masku
 •  Molimo da djeca mlađa od 14 godina dođu u pratnji roditelja/staratelja.

Šema vakcinacije sa mRNA vakcinama

Napomena: Registraciju ili rezervaciju termina možete izvršiti i besplatnim telefonskim pozivom na broj 1450.

Vakcinišite se i Vi!

COVID-19 je poprilično poremetio naše živote. Ograničenja koja su prije bila nezamisliva, postala su dio naše svakodnevice, a uprkos mjerama koje su povremeno bile i drastične, pandemija nije nestala; sa svakim novim talasom odnosi mnoge žrtve – u cijelom svijetu. Istovremeno je ova globalna zdravstvena kriza međutim i pokazala da je čovječanstvo, zahvaljujući intenzivnoj saradnji, u stanju da pronađe rješenje za ovaj ogromni izazov.

A to rješenje je cijepljenje. Na raspolaganju imamo već niz različitih, vrlo efikasnih vakcina. Zaštita koju pružaju vakcine, omogućit će nam da pandemiju stavimo pod kontrolu; da se vratimo normalnom životu. Stoga se obavezno vakcinišite – u nekom od bečkih centara za vakcinaciju, na radnom mjestu ili u ordinaciji kod svog ljekara/ke odn. liječnika/ce.

Peter Hacker

Gradski ministar za socijalna pitanja, zdravlje i sport

Najnovije informacije:

“Dovakcinacija” (4. vakcina)

01.09.2022

Svim osobama od 12 i više godina preporučuje se da prime „4. vakcinu“ (dovakcinacija 4. vakcinom) 6 mjeseci nakon 3. vakcine (off-label). Svim osobama od 60 i više godina te teško imunokomprimitiranim odn. imunosuprimiranim osobama (bez obzira na starost) preporučuje se da prime „4. vakcinu“ (dovakcinacija 4. vakcinom) 4 mjeseca nakon 3. vakcine.

Kompletiranje osnovne imunizacije (3. vakcina)

Kompletiranje osnovne imunizacije (3. vakcina) nakon 6 mjeseci 

Svim osobama od 5 i više godina preporučuje se da 6 mjeseci nakon prve serije imunizacije prime 3. vakcinu. Napominjemo da djeca mlađa od 14 godina na vakcinaciju moraju doći u pratnji roditelja/staratelja.

Dovakcinacija nakon 28 dana 

 • Osobe koje su vakcinisane protiv Covida-19 vakcinom Johnson&Johnson. 
 • Osobe koje nakon 2 doze vakcine nisu razvile antitijela zbog slabosti imunog sistema. 
Vakcinacija za djecu i mlade od 5 godina starosti i više.

16.12.2021 

 • Od 16.12. mogu djeca i maloljetnici od 5 i više godina primiti vakcinu protiv koronavirusa bez zakazivanja termina.
Važenje certifikata/sertifikata o vakcinaciji

Sa 11. septembrom/rujnom 2022. istječe prijelazni rok važenja certifikata u kojima je pored vakcinacije zavedeno i preboljenje korone Preboljenje/preležana zaraza neće se više voditi u certifikatu o vakcinaciji, samo će biti prikazane primljene vakcine. Osobe koje imaju certifikat o vakcinaciji u kojem je zavedeno bilo preboljenje (1/1, 2/1, 3/1, …), dobit će regularni certifikat o vakcinaciji koji će sadržavati samo primljene vakcine. Certifikati o vakcinaciji u kojima je pored vakcinacije zavedeno i preboljenje važit će međutim tokom prijelaznog roka.

 • Primarna serija vakcinacije sa 2 vakcine (certifikat o vakcinaciji 2/2 ili 2/1 J&J) važi 180 dana od 2. vakcine. Kod djece i adolescenata od 12 do 17 godina certifikati o vakcinaciji važe 210 dana (7 mjeseci). Za ulazak u Austriju ovi certifikati o vakcinaciji ili druge potvrde o vakcinaciji važe i dalje 270 dana.
 • Certifikat o vakcinaciji nakon 3. vakcine (certifikat o vakcinaciji 3/3 ili 3/1 J&J) važi 365 dana od 3. vakcine.
 • Certifikat o vakcinaciji nakon 4. vakcine (certifikat o vakcinaciji 4/4 ili 4/1 J&J) važi 365 dana od dana zadnje vakcinacije.
Corona-Sorgenhotline Wien

Info-liniji psihosocijalne službe „Corona-Sorgenhotline Wien“ (01 4000 53000 – od ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 20:00 sati) mogu se obratiti sve osobe koje su opterećene pandemijom i kojima je potrebna pomoć ili jednostavno neko s kim mogu o tome razgovarati. Osobe koje osjećaju prije svega strah ili nelagodu kada je riječ o vakcinaciji, mogu sada koristiti ovu specijalnu ponudu i obratiti se djelatnicima/ama telefonske info-linije „Corona-Sorgenhotline Wien“.

Vakcina AstraZeneca trenutno više nije dostupna u Austriji, možete međutim promijeniti termin na neku drugu vakcinu (BioNTech/Pfizer, Moderna, i Jcovden (Janssen) i Valneva).

Zašto da se vakcinišete?

Jer to je početak kraja korona pandemije

Što se više ljudi cijepi, to je bolje za sve nas. Jer visoka stopa cijepljenja doprinosi sopstvenoj zaštiti i suzbijanju pandemije. Kada primite sve potrebne doze, imat ćete pouzdanu zaštitu od Covida-19.

Koju prednost to donosi

Vakcinacijom protiv koronavirusa štitite sebe od teških oblika bolesti, mogućih dugoročnih posljedica i smanjujete znatno rizik da se zarazite. Vakcinacijom protiv koronavirusa doprinosite zaštiti osoba koje spadaju u vulnerabilne grupe (i među Vašim poznanicima i bližnjima) te rasterećenju austrijskog zdravstvenog sistema

Često postavljena pitanja

Vakcina protiv koronavirusa

c Prikaži sve C Sakrij sve

Opća/opšta pitanja (14)

Ovdje možete rezervisati svoj termin za vakcinacijuZakazivanjem termina skratit ćete sebi vrijeme čekanja kada dođete na vakcinacijuAko se spontano odlučite za vakcinaciju bez prijaveza to Vam stoje na raspolaganju razne lokacije u BečuNapominjemo da je kod ponuđenih „vakcinacija bez termina“ broj raspoloživih doza ograničen

 • Ukoliko u certifikatu o vakcinaciji, knjižici imunizacije ili certifikatu o preboljenju korone imate zavedene netačne podatke koje bi trebalo ispraviti, molimo da telefonskim pozivom na broj 1450 ili online putem unaprijed rezervišete termin u centru „Austria Center Vienna“ (ACV) i tamošnjem punktu koji je za to zadužen. Napominjemo da je za ispravku certifikata obavezno potreban termin.  
 • Molimo da na termin sa sobom ponesete sljedeće:
  • potvrdu o prijavi (tiket)
  • e-card (ako je posjedujete) 
  • knjižicu imunizacije (Impfpass) 
  • lični dokument s fotografijom 
  • FFP2 masku 
 • Da bismo Vas poštedjeli od nepotrebnih puteva, molimo da vodite računa o sljedećim napomenama:
  • Kod „osnovne imunizacije“ (3. vakcine) izdaje se certifikat o vakcinaciji 2/2 ako je između 2. vakcine i 3. vakcine prošlo manje od 120 dana. Ako je između 2. i 3. vakcine prošlo 120 ili više dana, izdaje se certifikat o vakcinaciji 3/3. 
  • Za obradu certifikata o preboljenju, morate predočiti pozitivni austrijski PCR test.  
  • Ako certifikat o preboljenju još niste dobili, molimo da sačekate rok od 15 dana od dana kada ste dobili pozitivni PCR test. 

Da. Kada rezervišete termin za sebe, možete zakazati termin i za članove svoje porodice/obitelji. Da biste to učinili, odaberite kod svojih ličnih podataka polje „Dodati člana/članove porodice/obitelji“ i unesite tražene podatke. Možete tako uz svoje podatke dodati do četiri dodatna člana porodice/obitelji. Pod „Ponude za vakcinaciju“ („Impfaktionen“) odaberite prvo koja Vam ponuda za vakcinaciju odgovora, a zatim kliknite na dugme „Grupna rezervacija“, označite člana/članove porodice/obitelji koji će se vakcinisati i kliknite na „dalje“. Odaberite sada željenu lokaciju te datum i vrijeme za vakcinaciju i završite proces klikom na dugme „Rezervisati“. Ukoliko Vam je potrebna pomoć kod rezervacije, molimo da se obratite telefonski putem na broj 1450.

Da bi dokazi o vakcinaciji bili prihvaćeni u Austriji i priznati za 2-G-pravilo, mora se raditi o vakcinama protiv Covida-19 koje su odobrene od strane Evropske agencije za lijekove (EMA). Ako je vakcinacija protiv Covida-19 izvršena nekom vakcinom koja nije odobrena od strane Evropske agencije za lijekove (npr. Sputnik V), Nacionalno tijelo za imunizaciju preporučuje osobama koje su primile takvu vrstu vakcine da urade test na neutralizirajuća antitijela i da prime jednu vakcinu neke mRNA-vakcine (BioNTech/Pfizer, Moderna) koja je odobrena od strane Evropske agencije za lijekove (EMA). Minimalni vremenski razmak od prethodne vakcine trebao bi iznositi mjesec dana. U EU nije predviđeno da se potvrda o neutralizirajućim antitijelima unosi u certifikate Zelenog pasoša. U tom slučaju se izdaje samo certifikat o vakcinaciji 1. vakcinom koji sadrži informaciju „vakcina 1 od 2“, koji kao takav međutim ne potvrđuje aktivnu vakcinalnu zaštitu. U Austriji i na putovanjima u Austriju mora se stoga u svakom slučaju uz takav dokaz o vakcinaciji predočiti i dokaz o neutralizirajućim antitijelima. Troškove za test na antitijela morate sami snositi. Takva kombinacija 2-G-dokaza važi u tom slučaju 270 dana od dana vakcinacije. Ako postoji želja, mogu se primiti i 2 doze mRNA-vakcine prema uobičajenoj šemi o vakcinaciji, ali se u tom slučaju ne može isključiti veća stopa nuspojava. Nakon što se primi druga doza, dokaz o vakcinaciji važi 270 dana kao 2-G-dokaz, s tim da između dvije doze mora proći najmanje 14 dana. 

Visoka stopa vakcinacije doprinosi sopstvenoj zaštiti i suzbijanju pandemije. Nakon što se prime sve doze vakcine koje su potrebne za potpunu imunizaciju, zaštita od Covida-19 je pouzdana. U rijetkim slučajevima može se međutim i uprkos vakcinaciji oboljeti od Covida-19. Tok bolesti je međutim u većini slučajeva znatno blaži.

Na novom portalu za vakcinaciju pridaje se velika važnost sigurnosti i kvaliteti podataka tako da sistem ne preuzima podatke članova porodice/obitelji ako važna polja nisu popunjena (ako nedostaje npr. ime, datum rođenja). Članove porodice/obitelji možete uvijek dodati – preuzimanjem tih podataka iz starog sistema ili novim unošenjem na portalu pod „Lični/osobni podaci“.

Uputstvo za kreiranje naloga/korisničkog računa naći ćete na sljedećem linku: https://mein.wien.gv.at/FAQ

Osobe koje ne posjeduju e-card, mogu u Beču besplatno primiti vakcinu, a vakcinacija će im se upisati u žutu međunarodnu knjižicu imunizacije (Impfpass).  

Te osobe mogu kod Austrijskog fonda zdravstvenog osiguranja (Österreichische Gebietskrankenkasse  – ÖGK) zatražiti da im se izda e-card kako bi mogle koristiti elektronski zdravstveni karton „ELGA“. Za izdavanje kartice potrebna je aktuelna fotografija prema važećim uvjetima koji su za to predviđeni.  

Postojeće osiguranje nije preduslov za izdavanje i korištenje elektronskog zdravstvenog kartona „ELGA“ odnosno za e-knjižicu imunizacije (e-Impfpass), niti se za to naplaćuju doprinosi za socijalno osiguranje. E-card je potrebna kako bi se osoba mogla jasno identificirati i voditi u digitalnoj zdravstvenoj evidenciji. Tek sa dobijenim brojem osiguranja može se vakcinacija naknadno upisati u e-knjižicu imunizacije (e-Impfpass). 

Nakon što se zatraži e-card i dobije broj socijalnog osiguranja, mora vakcinalna služba kod koje ste se vakcinisali naknadno izvršiti upis vakcinacije u digitalnu evidenciju, a certifikat o vakcinaciji možete zatim preuzeti na sljedeći način:  

 1. Certifikati se mogu preuzeti pomoću „handy signature“ ili građanske kartice (Bürgerkarte) na stranici „gesundheit.gv.at“. 
 1. Grad Beč nudi osim toga web aplikaciju „Homecare“ kao jedinstven servis za preuzimanje 3-G-dokaze. Ako ste se već testirali na nekom punktu za testiranje (Teststraße), u nekoj apoteci ili laboratoriji,  šalje Vam se SMS-poruka ili e-mail sa personaliziranim linkom za preuzimanje dokumenata (Direktlink). Da biste mogli preuzeti certifikate, potreban Vam je već poznati PIN, a u slučaju da više nemate taj PIN, molimo da ga zatražite kod punkta za testiranje (Teststraße). Ukoliko još niste registrovani, možete se unaprijed registrovati na stranici https://app.wien.gv.at/covidregistrierung/ 
 1.  Osim toga možete ispis certifikata lično preuzeti na odabranim punktovima za testiranje (Teststraßen), u apotekama i kod Austrijskog fonda zdravstvenog osiguranja (Österreichische Gesundheitskasse).

Sljedeće vakcine su odobrene od strane Evropske agencije za lijekove (EMA):

 • Comirnaty (BioNTech-Pfizer) 
 • COVID-19 Vaccine Moderna 
 • COVID-19 Vaccine Janssen 
 • Vaxzevria (AstraZeneca) 
 • Novavax (Nuvaxovid) 
 • COVID-19 Vaccine Valneva

Ako ste u inostranstvu primili neku od gore navedenih i odobrenih vakcina, molimo da se obratite sljedećim ordinacijama koje će Vam vakcinu naknadno upisati u e-knjiižicu imunizacije (e-Impfpass).

Ako imate pitanja kod aplikacije za rezervaciju termina, na primjer vezano za slobodne termine za vakcinaciju, vrijeme koje mora proći između primarne vakcinacije i dovakcinacije itd., molimo da se obratite na broj telefona 01 90330.

Ako nakon prijave preko stranice mein.Wien ili impfservice.wien imate pitanja vezano za proces rezervacije termina ili vezano za druge funkcije, molimo da se obratite na broj telefona 01 90330.

Brisanje naloga/korisničkog računa na stranici impfservice.wien možete zatražiti pozivom na broj telefona 01 90330. Napominjemo da će nakon brisanja naloga/korisničkog računa i Vaši podaci biti trajno izbrisani i da se ne mogu povratiti.

Ukoliko prije vakcinacije protiv Covida-19 imate pitanja i želite se u ličnom razgovoru posavjetovati, možete online ili telefonskim putem na broj 1450 rezervisati termin za savjetovanje. Nakon savjetovanja imate odmah i mogućnost da primite vakcinu protiv Covida-19. 

Info-liniji psihosocijalne službe „Corona-Sorgenhotline Wien“ (01 4000 53000 – od ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 20:00 sati) mogu se obratiti sve osobe koje su opterećene pandemijom i kojima je potrebna pomoć ili jednostavno neko s kim mogu o tome razgovarati. Osobe koje osjećaju prije svega strah ili nelagodu kada je riječ o vakcinaciji, mogu sada koristiti ovu specijalnu ponudu i obratiti se djelatnicima/ama telefonske info-linije „Corona-Sorgenhotline Wien“.

Covid19 – preporuke za vakcinaciju (14)

 • Dojenčad i mala djeca od navršenog 6. mjeseca života do 4. godine života primaju protiv koronavirusa BioNTech/Pfizerovu vakcinu u dozi koja je prilagođena njihovom uzrastu.
 • Osobe od 5 i više godina primaju vakcinu BioNTech/Pfizer.
 • Nacionalno tijelo za imunizaciju preporučuje vakcinu Moderna (Spikevax) tek od 30 godina starosti. Na izričitu želju i sukladno odobrenju može se međutim vakcina Moderna dati i osobama mlađima od 30 godina.
 • Vakcina Jcovden (Janssen) može se primiti za osnovnu imunizaciju od 18 i više godina.
 • Vakcina Novavax (Nuvaxovid) daje se osobama od 12 i više godina.
 • Vakcina Valneva daje se osobama između 18 i 50 godina.
 • Vakcina VidPrevtyn Beta (Sanofi Pasteur MSD) daje se osobama od 18 i više godina isključivo kao 3. vakcina te kod narednih revakcinacija.

Napominjemo da djeca mlađa od 14 godina na vakcinaciju moraju doći u pratnji roditelja/staratelja. Konačnu odluku o odabiru vakcine za vakcinaciju protiv koronavirusa treba da donese nadležni ljekar/ka odn. liječnik/ca.

Kod vakcina BioNTech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), vakcine Valneva i Novavax (Nuvaxovid) potrebno je da se prime u preporučenom broju doza (preporuka Nacionalnog tijela za imunizaciju). Kod vakcine Johnson & Johnson izdalo je „Nacionalno tijelo za imunizaciju“ preporuku da se takođe primi dodatna vakcina. Ovdje je poželjno da se kao druga vakcina primi mRNA-vakcina (BioNTech/Pfizer, Moderna). Vakcina VidPrevtyn Beta (Sanofi Pasteur MSD) daje se osobama od 18 i više godina isključivo kao 3. vakcina odn. kod narednih revakcinacija. Zavisno od vrste vakcine koja je primljena kod prvog cijepljenja, razmak između prve i druge vakcine trebao bi biti sljedeći:

 • BioNTech/Pfizer 3 – 6 sedmica, 
 • Moderna 3 – 6 sedmica, 
 • AstraZeneca (Vaxzevria) 4 – 8 sedmica, 
 • Novavax (Nuvaxovid) 3 – 6 sedmica, 
 • Jcovden (Janssen) 4 – 8 sedmica,
 • vakcina Valneva 4 sedmice,
 • VidPrevtyn Beta (Sanofi Pasteur MSD) daje se isključivo kao 3. vakcina odn. kod narednih revakcinacija (4 – 6 mjeseci nakon 2. ili 3. vakcine).

Već nakon 1. vakcine stvaraju se antitijela, a zaštita počinje da djeluje nakon 3 sedmice. Za potpunu osnovnu imunizaciju i dugotrajnu zaštitu potrebno je da se prime 3 vakcine. Nakon 2. vakcine potrebno je oko 7 dana da tijelo razvije dovoljnu zaštitu od zaraze.

Svakoj osobi koja je primila 1. dozu vakcine garantuje se da će pravovremeno dobiti i 2. dozu. Period koji treba da prođe između prve i druge vakcine varira zavisno od vrste vakcine: BioNTech/Pfizer 3 – 6 sedmica, Moderna 3 – 6 sedmica, Novavax (Nuvaxovid) 3 – 6 sedmica, AstraZeneca (Vaxzevria) 4 – 8 sedmica i Johnson & Johnson (Janssen) 4 – 8 sedmica. Za 2. dozu vakcine takođe je potrebno da se popuni obrazac za vakcinaciju kako bi se mogle unijeti eventualne izmjene odnosno napomene nakon 1. vakcinacije.

Kod unakrsne vakcinacije, tj. promjene vrste vakcine između pojedinih doza, radi se o „off-label“ primjeni. To znači da ta primjena još nema zvanično odobrenje. Razlog je što pravni put do specijalne primjene može da traje duže nego što medicinsko znanje o vakcini raste. 

Svim osobama od 5 i više godina preporučuje se da 6 mjeseci nakon prve dvije vakcine prime 3. vakcinu. Napominjemo da djeca mlađa od 14 godina na vakcinaciju moraju doći u pratnji roditelja/staratelja. Razmak između 2. i 3. vakcine može se smanjiti na zahtjev ako za to postoji medicinska indikacija ili epidemiološki razlozi (npr. zbog putovanja u područja s visokom incidencijom) i slično, te vakcina primiti i ranije i to već oko 4 mjeseca nakon 2. vakcine za što je potreban odgovarajući informisani i dokumentirani pristanak (off-label). Napominjemo da je za donošenje konačne odluke o 3. vakcini odgovoran nadležni ljekar/ka odn. liječnik/ca, prije svega ako se treba primiti u kraćem razmaku od 4 mjeseca od prve serije imunizacije.
Takođe napominjemo da se nakon osnovne imunizacije preporučuje dovakcinacija (4. vakcina) osobama od 12 i više godina.

Ako ste ostali u drugom stanju, a imate preporučen termin za „dovakcinaciju“ odn. treću dozu, poželjno je da se vakcinišete od 2. trimestra trudnoće (od 14. sedmice trudnoće). Za dovakcinaciju koristi se vakcina BioNTech/Pfizer (off-label) koja se generalno koristi za vakcinaciju u trudnoći.

Pošaljite mail na adresu cov19.impfung@ma15.wien.gv.at (napišite u naslov odn. predmet e-maila: “Impfschutz bei Immunsuppression”) i saopštite da Vam je potrebna dodatna vakcina. Nakon konzultacije i provjere Vašeg slučaja bit ćete odmah kontaktirani i informisani o daljem postupanju. Radi brže obrade možete mailu dodati svoje ljekarske nalaze. 

Svim osobama od 12 i više godina preporučuje se da prime „4. vakcinu“ (dovakcinacija 4. vakcinom) 6 mjeseci nakon 3. vakcine (off-label). Svim osobama od 60 i više godina te teško imunokomprimitiranim odn. imunosuprimiranim osobama (bez obzira na starost) preporučuje se da prime „4. vakcinu“ (dovakcinacija 4. vakcinom) 4 mjeseca nakon 3. vakcine (off-label).

 • Za 3. vakcinu (odnosno 2. vakcinu, ako je prethodno primljena vakcina Janssen/Jcovden koja se davala u jednoj dozi) preporučuju se mRNA (monovalentne und bivalentne) vakcine (BioNTech/Pfizer, Moderna), nezavisno od toga koja je vakcina prethodno primljena. Ako postoji želja može se primiti proteinska vakcina (Nuvaxovid kompanije Novavax ili VidPrevtyn Beta kompanije Sanofi Pasteur MSD).
 • Kod revakcinacije („4. vakcine“) može se koristiti isto ili drugačije mRNA cjepivo od onog koje se koristilo kod prethodne osnovne imunizacije („3. vakcine“). Izričito se međutim preporučuje bivalentno mRNA cjepivo za revakcinaciju (4. vakcinu). Ako postoji želja može se primiti proteinska vakcina (Nuvaxovid kompanije Novavax ili VidPrevtyn Beta kompanije Sanofi Pasteur MSD).
 • Nacionalno tijelo za imunizaciju preporučuje Moderninu vakcinu (monovalentno i bivalentno BA-1. i BA-4.5. cjepivo) za osnovnu imunizaciju tek od 30 godina starosti. Na izričitu želju i sukladno odobrenju može se međutim vakcina Moderna dati i osobama mlađima od 30 godina.

Heterologna šema vakcinacije, dakle promjena vrste cjepiva između pojedinih vakcina zove se i „unakrsnom vakcinacijom“. Budući da pojedini proizvođači za to nisu izdali odobrenje, tu se radi o „off-label“ primjenama.

Imate mogućnost da zakažete termin za 4. vakcinu preko neke ordinacije koje učestvuju u programu vakcinacije. Molimo da se obratite nekoj ordinaciji i ljekaru/ki odn. liječniku/ci sa spiska ordinacija za vakcinaciju protiv Covida-19. Imate naravno i mogućnost da putem službe za vakcinaciju Impfservice Wien ili telefonskim putem na broj 1450 rezervišete termin za savjetovanje vezano za 4. vakcinu. Dodatni termini za 4. vakcinu na punktovima za vakcinaciju Grada Beča bit će dostupni nakon uskrsnih praznika.

Vakcina Valneva za sada nije odobrena za kompletiranje osnovne imunizacije (primanje 3. vakcine) ili dovakcinaciju te je Nacionalno tijelo za imunizaciju trenutno ne preporučuje (verzija 10.3, stanje na dan: 10.08.2022.). Zavisno od individualne situacije (npr. u slučaju nuspojava ili alergija na mRNA-vakcine) može se međutim koristiti i vakcina Valneva (off-label) s time da se mora voditi računa o eventualnim kontraindikacijama. Ako želite primit vakcinu Valneva, molimo da to razjasnite sa ljekarom/kom odn. liječnikom/com od kojeg ili koje ćete primite vakcinu. Napominjemo da nadležni ljekar/liječnik odn. ljekarka/liječnica treba donijeti konačnu odluku o odabiru vrste vakcine.

Da, prema aktuelnim preporukama Nacionalnog tijela za imunizaciju može se vakcina kod osoba mlađih od 60 godina odgoditi do 6 mjeseci. Osobe od 60 i više godina i rizične osobe (bez obzira na starost) mogu primiti vakcinu nakon preležane zaraze (negativan PCR test) odn. ozdravljenja međutim i prije nego što prođe približno 6 mjeseci. Napominjemo da konačnu odluku o vakcinaciji treba donijeti nadležni ljekar/liječnik odn. ljekarka/liječnica nakon što s njim odn. s njom obavite konsultacijski razgovor.

Da, trebali biste primiti vakcinu i nakon što ste preboljeli Covid-19. Preporučuje se da se primi samo jedna doza vakcine otpr. četiri1412 sedmice nakon zaraze ili oboljenja (Promjena preporuke Nacionalnog tijela za vakcinaciju od 5.7.2021.). 

Polazi se od toga da će se u tim slučajevima ojačati već postojeći imunitet i time produžiti Vaša zaštita. Kod prekograničnih putovanja mogu nezavisno od ovih medicinskih/imunoloških preporuka biti potrebne dvije doze vakcine da bi se moglo ući u neku zemlju. U tim slučajevima se može odn. treba primiti druga doza vakcine iz formalnih razloga. Kod osoba koje su prethodno preboljele Covid-19 i prime dvije doze vakcine, ne može se međutim isključiti veća stopa reakcija nakon vakcinacije. 

Rizičnim osobama, prije svega imunosuprimiranim osobama od 18 i više godina te osobama od 60 i više godina (preporuke za vakcinaciju Nacionalnog tijela za imunizaciju) koje su već primile osnovnu imunizaciju koja se sastoji od 3 vakcine i prvu dovakcinaciju (4. vakcinu), preporučuje se dodatna dovakcinacija (5. vakcina) prije hladnog godišnjeg doba, i to u razmaku od najmanje 4 mjeseca (kod rizičnih osoba između 12 i 17 godina u razmaku od najmanje 6 mjeseci odn. nakon individualne provjere) od 4. vakcine, kako bi bile optimalno zaštićene u hladnom godišnjem dobu u kojem se očekuju novi talasi/valovi zaraze. Ukoliko imate pitanja prije vakcinacije protiv koronavirusa i želite se lično posavjetovati, imate mogućnost da online ili telefonskim putem na 1450 rezervišete termin za savjetovanje.

Vakcina protiv koronavirusa za dojenčad (od navršenog 6. mjeseca života), malu djecu (do 5. rođendana) i djecu između 5 i 11 godina (11)

Vakcina protiv koronavirusa nudi se za svu malu djecu od 6. mjeseca života do 4 godine starosti koja idu npr. u dječji vrtić ili u neke druge zajedničke ustanove za čuvanje djece. Zavisno od postojeće lične situacije i individualnog okruženja, vakcinacija može biti preporučljiva.
Vakcinacija se preporučuje

 • dojenčadi i maloj djeci od navršenog 6. mjeseca života do 4 godine starosti koja imaju povećan rizik da razviju težak oblika bolesti Covida-19
 • generalno djeci od 5. rođendana na dalje

Molimo da djeca na vakcinaciju dođu u pratnji roditelja/staratelja. Napominjemo da konačnu odluku o vakcinaciji protiv koronavirusa treba da donese nadležni ljekar/liječnik odn. nadležna liječnica.

Molimo da za sva pitanja konzultirate svog dječjeg ljekara/liječnika odn. liječnicu. Ako ste rezervisali termin za svoje dijete, dodatna pitanja možete naravno razjasniti i na licu mjesta gdje Vam takođe na raspolaganju stoji stručno medicinsko osoblje.

Koristi se vakcina Comirnaty (BioNTech/Pfizer) u dozama koje odgovaraju dječjoj dobi.

Da.

 • Kod dojenčadi i male djece u dobi od navršenog 6. mjeseca života pa do 5. rođendana daje se doza od 3 mikrograma. To odgovara jednoj desetini redovne doze koja se daje odraslima.
 • Kod djece između 5 i 11 godina daje se doza od 10 mikrograma. To je jedna trećina redovne doze koja sa daje odraslima.

Vakcina se daje kao injekcija i ubrizgava se u mišić nadlaktice ili bedreni mišić.

Da. Molimo da naredne termine rezervišete telefonskim putem (1450) ili na ovoj web stranici. Ukoliko ne rezervišete termin, automatski ćete putem e-maila dobiti termin za narednu vakcinu (21 dan nakon prvog termina). Kod djece od 5 i više godina preporučuje se kompletiranje osnovne imunizacije (da prime 3. vakcinu) 6 mjeseci nakon 2. vakcine. Sukladno odobrenju preporučeno je da se od 5. godine života kod 3. vakcine koristi bivalentno mRNA cjepivo.

Kod dojenčadi i male djece između navršenog 6. mjeseca života i navršene 5. godine života daju se prve dvije vakcine u razmaku od tri sedmice (21 dan). Preporučeno je da se treća vakcina primi najranije osam sedmica (56 dana) nakon druge vakcine.

Da. Vakcina nakon preležane zaraze pruža generalno širu i dugotrajniju zaštitu nego sama preležana zaraza.

Vakcinaciju vrši posebno obučeno stručno medicinsko osoblje u izdvojenom i za malu djecu opremljenom prostoru centra Austria-Center-Vienna, (Donau-City-Straße 1, 1220 Wien).

Možete rezervisati termin za svoje dijete telefonskim putem (1450) ili na ovoj web stranici. Napominjemo da je vakcinacija dojenčadi i male djece moguća samo sa zakazanim terminom.

Preporučeno je da se nakon vakcinacije 3 dana ne upražnjava sport (ni sport u školi, ni fizičke rekreativne aktivnosti u dječjim vrtićima, ni sport u klubovima). Od takmičarskog sporta trebalo bi da se pauzira 7 dana.

 • potvrda o prijavi (tiket)
 • lični dokument s fotografijom (pasoš/putovnica, lična/osobna karta, vozačka dozvola, …)
 • e-card
 • knjižica imunizacije – Impfpass (ukoliko je imate)
 • Izjava o pristanku (ukoliko je imate/ukoliko je potrebna)
 • FFP2 maska

Bezbrižna vakcinacija „Sorgen-los Impfen“: Savjetovanje i prateća pomoć u slučaju zabrinutosti, straha i dvojbi (16)

Inicijativa za bezbrižnu vakcinaciju „Sorgen-los Impfen“ je ponuda Grada Beča. Namijenjena je osobama koje osjećaju strah ili zabrinutost u vezi s vakcinacijom. Ponuda inicijative „Sorgen-los Impfen“ sastoji se od 2 dijela:

 • Telefonska linija „Corona-Sorgenhotline Wien“. Broj telefona je 01 4000 53000 Tu se nudi telefonsko savjetovanje i prateća pomoć. Putem ovog broja može se zakazati i termin za vakcinaciju.
 • Salon za vakcinaciju tzv. „Impf-Salon“ To je posebna lokacija za vakcinaciju. Tamo radi odabrano stručno osoblje.
 • Telfonskoj liniji „Corona-Sorgenhotline Wien“ (01 4000 53000) mogu se obratiti sve osobe koje se osjećaju opterećeno pandemijom i kojima je potrebna pomoć ili da jednostavno sa nekim razgovaraju. Za ljude koji prije svega imaju strah od vakcinacije ili osjećaju nelagodu kada je riječ o vakcinaciji, djelatnici telefonske linije „Corona-Sorgenhotline Wien“ sada imaju specijalnu ponudu.
 • Principijelno važi:
  Svi ljudi mogu u svako doba nazvati ovaj hotline.
  Zajedno sa djelatnicima može se zatim razmotriti:
  Koja je ponuda najbolja za tu osobu?

Osjećate li strah ili zabrinutost u vezi s vakcinacijom? U tom slučaju možete nazvati telefonsku liniju „Corona-Sorgenhotline Wien“. Broj je 01 4000 53000. Naši savjetnici i savjetnice dobro su upućeni kada je riječ o vakcinaciji. Pomažu međutim i kod problema u svim životnim situacijama. Rado će Vas saslušati i odgovoriti na Vaša pitanja. Želite li razgovarati o vakcinaciji? Ovdje ćete dobiti potrebne savjete. Razrađuje se i plan za vakcinaciju. Salon za vakcinaciju, tzv. „Impf-Salon“ je posebna lokacija za vakcinaciju. Odabrano osoblje izdvaja tamo puno vremena za posjetioce. „Impf-Salon“ nije obična ordinacija ili nešto nalik tome. Prilikom projektiranja posebno se vodilo računa o osobama koje imaju poteškoće ili strah od vakcinacije. U određenim slučajevima može se vakcina protiv koronavirusa primiti i kod kuće. Na primjer ako neko ne može doći u „Impf-Salon“. To se može dogovoriti putem telefonske linije „Corona-Sorgenhotline Wien“.

 • Ponuda je predviđena za sve osobe koje osjećaju strah ili zabrinutost u vezi s vakcinacijom protiv koronavirusa.
  To su na primjer ljudi koji imaju strah od igala, injekcija ili vakcina.
 • Mogu se prijaviti i ljudi koji ne idu rado kod ljekara/ki odn. liječnika/ca.
 • Neki ljudi su posebno zabrinuti da bi zbog vakcinacije mogli imati negativne posljedice ili probleme.
  Na primjer probleme sa prijateljima, u porodici/obitelji ili sa poslodavcem.
  Ili imaju strah od reakcija na vakcinu ili bolova.
  Tim ljudima se ovdje pruža opširno posavjetovanje.

„Impf-Salon“ se nalazi na lokaciji Thomas-Klestil-Platz.
Adresa je: Thomas-Klestil-Platz 8/2 – ulaz broj 9, 1030 Wien.
Prije dolaska u „Impf-Salon“ trebao bi se zakazati termin.
Za to se treba nazvati telefonska linija „Corona-Sorgen-Hotline Wien“.
Broj telefona je 01 4000 53000.
Djelatnici će Vam reći kada da dođete.
Ne mora se dugo čekati.
U „Impf-Salonu“ izdvaja se posebno puno vremena za posjetioce.

Možete se prijaviti putem telefonske linije „Corona-Sorgenhotline Wien“.
Broj telefona je 01 4000 53000.
Nazvati se može od ponedjeljka do nedjelje od 08:00 do 20:00 sati.

U razgovoru na telefonskoj liniji razjašnjava se:
Koja je ponuda za vakcinaciju najadekvatnija za određenu osobu?

Djelatnici telefonske linije odgovaraju na sva pitanja.
Pružaju informacije o tome kako se vrši vakcinacija.
U dogovoru zakazuju termin za vakcinaciju.
U dogovoru zakazuju i daljnje termine za vakcinaciju i ostaju u kontaktu sa osobama koje im se obrate.
Ako te osobe to žele.

„Impf-Salon“ je ugodno mjesto.
Tu se posebno vodi računa o željama posjetilaca.

Nema vremenskog pritiska.
Stručnjaci/stručnjakinje izdvajaju dovoljno vremena za detaljne razgovore.
Odgovaraju na generalna pitanja vezano za vakcinaciju protiv koronavirusa.
Razmatraju u razgovoru da li bi se određena osoba već sada trebala vakcinisati.
Prave prijedloge:
Kako se na smiren i opušten način može primiti vakcina.

Savjetnici telefonske linije ostaju u kontaktu sa zainteresiranim osobama i nakon vakcine:
Do sljedećeg termina za vakcinaciju. A i poslije toga. Ako te osobe to žele.

Niste sami.
Grad Beč Vas ne ostavlja same.

Ponuda „Sorgen-los Impfen“ može se koristiti pod istim uslovima kao i redovna ponuda za vakcinaciju Grada Beča. Više informacija o tome možete pronaći ovdje: https://impfservice.wien/corona/

Da.
Osobe koje imaju poteškoće sa kretanjem, mogu dobro doći do Impf-Salona. Na primjer osobe u invalidskim kolicima ili sa pomagalom za hodanje. Za slabovidne osobe postoje taktilne staze i linije vodilje. U „Impf-Salonu“ osoblje im pruža dodatnu pomoć.

Osim Vas, nikoga drugog ne treba da zanima koje zdravstvene usluge Vi koristite. Prilikom prijave morate navesti svoje ime kako bi se ažurirali podaci u Vašoj (elektronskoj) knjižici imunizacije, ali se te informacije ne prosljeđuju nikome drugom, niti se igdje drugdje evidentiraju.

Ukoliko Vam kontakt sa stranim osobama stvara nelagodu, kod prijave na to jednostavno upozorite djelatnike telefonske linije „Corona-Sorgenhotline Wien“. Osobe koje budu prisutne kod vakcinacije, bit će u tom slučaju upućene te će smanjiti kontakt na apsolutni minimum.

„Impf-Salon“ je prostran prostor. Vodilo se računa o tome da tamo ništa ne izaziva strah. Jeste li ipak zabrinuti i imate li ipak strah? Razgovarajte o tome jednostavno sa djelatnicima telefonske linije „Corona-Sorgenhotline Wien“. Broj telefona je 01 4000 53000. Reći će Vam koja je ponuda za vakcinaciju za Vas najadekvatnija.

Djeca mogu isto doći u „Impf-Salon“. O njima će se pobrinuti iskusno osoblje. „Impf-Salon“ je primjereno opremljen za djecu. U „Impf-Salonu“ mogu se vakcinisati sve osobe za koje postoje u Austriji odobrene vakcine. Više informacije o tome možete pronaći na: https://impfservice.wien/corona/

Nikoga ne treba da zanima koje zdravstvene usluge Vi koristite. Za vakcinaciju morate se međutim prijaviti sa svojim imenom. To je potrebno kako bi se ažurirali podaci u Vašoj knjižici imunizacije. Te informacije se međutim ne prosljeđuju nikome drugom. Takođe se nigdje drugdje ne zapisuju.

Možete slobodno doći s nekom osobom u pratnji. U „Impf-Salonu“ izdvaja se dovoljno vremena za Vas i za osobu koja s Vama dođe u pratnji. Možete sebi uzeti dovoljno vremena da se naviknete na prostor i da porazgovarate o još otvorenim pitanjima.

U „Impf-Salonu“ koristi se vakcina proizvođača BioNtech/Pfizer. Zove se Comirnaty. To je vakcina koja se u Austriji najviše koristi za vakcinaciju protiv koronavirusa. Radije biste primili neku drugu vakcinu? To je isto moguće ukoliko je ta vakcina raspoloživa kada dođete na termin za vakcinaciju. Molimo da o tome odmah porazgovarate kada nazovete telefonsku liniju „Corona-Sorgenhotline“.

Pitanja vezano za obavezu vakcinacije (1)

Dana 09.03.2022. suspendovana je obaveza vakcinacije do daljnjeg. Molimo da se radi dodatnih informacija obratite Saveznom ministarstvu za socijalna pitanja, zdravlje, njegu i zaštitu potrošača.

Dokumentacija i knjižica imunizacije (Impfpass) (16)

Vakcinacija se potvrđuje pečatom u Vašoj knjižici imunizacije (Impfpass), te se evidentira u elektronskoj knjižici imunizacije (e-Impfpass). Na određenim punktovima za testiranje (Teststraßen) i u centrima za vakcinaciju mogu se preuzeti odštampane potvrde da je bolest preboljena ili potvrde o vakcinaciji.

Da. Ako imate knjižicu imunizacije (Impfpass), molimo da je ponesete sa sobom kada dođete na termin za vakcinaciju jer je to za sada jedini međunarodno važeći dokument kojim možete dokazati da ste vakcinisani/cijepljeni (žuta knjižica).

Ne. Ne možete se odjaviti od e-knjižice imunizacije (e-Impfpass). Zakon o zdravstvenoj telematici iz 2012. godine definira je da je korištenje e-knjižice imunizacije od značaja za javni interes. Svrha digitalnog registra imunizacije je da se kontrolišu procesi zaraze i prate stope imunizacije širom Austrije.

Ne. Odjava od elektronskog zdravstvenog kartona (ELGA) nema veze sa e-knjižicom imunizacije. Vaša vakcinacija unosi se automatski u e-knjižicu imunizacije.

Molimo da odete do mjesta/centra gdje se primili vakcinu i da tamo zatražite da se vakcina naknadno upiše. Ponesite sa sobom potvrdu o rezervaciji termina za vakcinaciju (Buchungsbestätigung) i knjižicu imunizacije (Impfpass) ili karticu o imunizaciji (Impfkärtchen) koju ste dobili nakon cijepljenja i kojom možete dokazati da ste primili vakcinu.

Na određenim punktovima za testiranje i vakcinaciju (Teststraßen/Impfstraßen) mogu se tokom radnog vremena dobiti odštampane potvrde o vakcinaciji:

Punktovi za testiranje (Teststraßen):

 • 15., Stadthalle (Roland-Rainer-Platz 1)

Centri za vakcinaciju MA 15:

 • 3., TownTown, Thomas-Klestil-Platz 8/2
 • 15., Gasgasse 8-10 (ulaz: Staglgasse 5a)
 • 22.,Schrödingerplatz 1220, ulaz VHS – izlaz: Bernoullistraße 1

Odštampana potvrda o vakcinaciji može se dobiti besplatno i u apotekama, ljekarskim/liječničkim ordinacijama, u servisnim centrima Austrijskog fonda zdravstvenog osiguranja (Kundenservicestellen – Österreichische Gesundheitskasse) ili u kancelarijama ombudsmana za elektronski zdravstveni karton (ELGA-Ombudsstelle).

Svim osobama koje su se u Austriji vakcinisale, izdaje se automatski certifikat o vakcinaciji koji je u skladu sa smjernicama EU, a dostavlja se vakcinisanoj osobi preko e-knjižice imunizacije (e-Impfpass) (pristup preko gesundheit.gv.at). Za preuzimanje potrebna je „handy signatura“ (digitalni potpis) ili građanska kartica (Bürgerkarte). Nakon što se certifikat o vakcinaciji preuzme downloadom i pohrani, može se tokom cijelog perioda važenja koristiti kao dokaz o vakcinaciji protiv koronavirusa. Certifikat se može ponovo preuzeti downloadom u bilo koje vrijeme.

Da, certifikat o vakcinaciji poslat će se poštom svim osobama koje su do kraja juna/lipnja 2021. potpuno imunizirane, čime se želi obezbijediti da što veći broj ljudi dođe do svog certifikata.  

Pod uslovom da ste se već jednom registrirali, a zatim i testirali u nekoj od bečkih „testnih ulica“ (Teststraßen – punktovi za testiranje) i na osnovu toga koristite aplikaciju „Homecare“, automatski ćete biti obaviješteni putem SMS poruke čim Ministarstvo zdravlja ispostavi Vaš dokaz o vakcinaciji. Osobe koje su se u Beču već jednom testirale u nekoj od „testnih ulica“ (punktovi za testiranje), koriste Homecare i imaju pristup aplikaciji sa svojim 12-cifrenim PIN-om. Pomoću linka iz SMS poruke i Vašeg 12-cifrenog PIN-a možete preuzeti svoj dokaz o vakcinaciji iz Homecare aplikacije. Ukoliko taj PIN više nemate, morate ponovo otići u neku od bečkih „testnih ulica“.

U slučaju da certifikat sadrži greške, obratite se agenciji AGES na broj telefona 0800 555 621 (Hotline).

U slučaju gubitka knjižice imunizacije, potrebno je podnijeti potvrdu o prijavi gubitka. Tek nakon provjere podataka može se izdati nova knjižica imunizacije sa pečatom da se radi o duplikatu. Budući da je knjižica imunizacije dokument (kao npr. vozačka dozvola), traži se potvrda o prijavi gubitka. Izdavanje nove knjižicu imunizacije možete zatražiti u onom centru za vakcinaciju u kojem ste primili vakcinu.  

Ponesite sa sobom sljedeće dokumente: 

 • službeni lični dokument/iskaznicu s fotografijom 
 • e-card  
 • izvod iz e-knjižice imunizacije (e-Impfpass) koji možete besplatno dobiti u svakoj apoteci 

Molimo da se obratite onom centru za vakcinaciju u kojem ste primili vakcinu i da zatražite novu knjižicu imunizacije. Ponesite sa sobom lični dokument/iskaznicu, e-card i izvod iz e-knjižice imunizacije (e-Impfpass). Izvod iz e-knjižice imunizacije odn. certifikat o vakcinaciji dobit ćete besplatno u svakoj apoteci ili direktno u centru „Austria Center Vienna (ACV)“, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien.

Potvrdu da ste preboljeli koronu možete dobiti do šest mjeseci nakon oboljenja ako je oboljenje potvrđeno PCR testom. Ukoliko ste imali oboljenje unazad šest mjeseci i ako ste se već jednom testirali na nekom od bečkih punktova za testiranje (Wiener Teststraße), dobit ćete automatski SMS poruku sa linkom. Sa svojim 12-cifrenim PIN-om možete zatim preuzeti svoju potvrdu da ste preboljeli koronu. Ako je od Vašeg oboljenja prošlo više od šest mjeseci, tu potvrdu ne možete više dobiti i trebali biste se vakcinisati. Ako već imate neke dokaze da ste preboljeli koronu: npr. rješenje o izolaciji, ljekarsku potvrdu o zarazi koronavirusom u posljednjih šest mjeseci ili dokaz o pozitivnom testiranju na neutralizirajuća antitijela, te dokaze možete i dalje koristiti, i u slučaju da Vam na osnovu tih dokaza nije izdata potvrda/certifikat da ste preboljeli koronavirus.

Potvrda odn. certifikat da ste preboljeli koronu važi do 6 mjeseci nakon ozdravljenja.

Ukoliko Vam je certifikat da ste preboljeli koronu istekao – 6 mjeseci nakon ozdravljenja – izgubili ste sve olakšice vezano za putovanja i pravo pristupa raznim uslugama, manifestacijama i objektima na što ste prema 2G-pravilu (ranije 3G-pravilu) imali pravo. Snažno se preporučuje (između ostalog od strane Nacionalnog tijela za imunizaciju, Evropske agencije za lijekove) da se vakcinišete protiv koronavirusa. Samo tako možete smanjiti povećani rizik da teško obolite od Covida-19 i doprinijeti suzbijanju pandemije.

Sa 11. septembrom/rujnom 2022. istječe prijelazni rok važenja certifikata u kojima je pored vakcinacije zavedeno i preboljenje korone Preboljenje/preležana zaraza neće se više voditi u certifikatu o vakcinaciji, samo će biti prikazane primljene vakcine. Osobe koje imaju certifikat o vakcinaciji u kojem je zavedeno bilo preboljenje (1/1, 2/1, 3/1, …), dobit će regularni certifikat o vakcinaciji u kojem će biti sadržane samo primljene vakcine. Certifikati o vakcinaciji u kojima je pored vakcinacije zavedeno i preboljenje važit će međutim tokom prijelaznog roka.

 • Primarna serija vakcinacije sa 2 vakcine (certifikat o vakcinaciji 2/2 ili 2/1 J&J) važi 180 dana od 2. vakcine. Kod djece i adolescenata od 12 do 17 godina certifikati o vakcinaciji važe 210 dana (7 mjeseci). Za ulazak u Austriju ovi certifikati o vakcinaciji ili druge potvrde o vakcinaciji važe i dalje 270 dana.
 • Certifikat o vakcinaciji nakon 3. vakcine (certifikat o vakcinaciji 3/3 ili 3/1 J&J) važi 365 dana od 3. vakcine.
 • Certifikat o vakcinaciji nakon 4. vakcine (certifikat o vakcinaciji 4/4 ili 4/1 J&J) važi 365 dana od dana zadnje vakcinacije.

Certifikat o vakcinaciji važi trenutno 6 mjeseci (180 dana) nakon prve serije vakcinacije (koja se sastoji od 2 vakcine). Vakcinalna zaštita popušta međutim nakon izvjesnog vremena, a time raste i rizik od oboljenja od Covida-19. Stoga Nacionalno tijelo za imunizaciju preporučuje da se 6 mjeseci (180 dana) nakon druge doze primi dovakcinacija. Samo tako se može smanjiti veći rizik od oboljenja od Covida-19 i time doprinijeti suzbijanju pandemije.  

Ako ste primili 3. vakcinu (osnovnu imunizaciju), ažurirajte svoj vakcinalni status odštampanim certifikatom o vakcinaciji koji možete besplatno dobiti u apotekama, ordinacijama ili u servisnim centrima Austrijskog fonda zdravstvenog osiguranja (Kundenservicestellen – Österreichische Gesundheitskasse). Imate takođe mogućnost da svoj certifikat o vakcinaciji ažurirate putem aplikacije Zelenog pasoša. 

Kod aplikacije to funkcioniše na sljedeći način: Skinite aplikaciju iz iOS App Storea ili Google Play Storea . Skenirajte zatim QR-kôd sa svog certifikata ili dodajte PDF aplikaciji putem izbornika „podijeli“. Tako ćete svoj certifikat imati uvijek pri ruci, i kada niste povezani s internetom.

Vakcinacija u ljekarskim ordinacijama (4)

Molimo da kontaktirate svog kućnog ljekara/ku odn. liječnika/cu. Ako su se on ili ona prijavili da učestvuju u programu vakcinisanja protiv koronavirusa, onda možete zakazati termin za cijepljenje i u njegovoj ili njenoj ordinaciji.

Vakcina protiv koronavirusa je besplatna za sve osobe koje su socijalno osigurane i koje su zdravstveno osigurane kod KFA Wien, te za članove njihovih porodica koji su preko njih osigurani. To važi i za osiguranike fondova ÖGK, GVAEB i SVS.

Ako nemate socijalno osiguranje, obračunat će Vam ljekar/ka odn. liječnik/ca honorar za uslugu vakcinacije. Visinu honorara saznat ćete od ljekara/ke odn. liječnika/ce.

Ljekari/ke opšte prakse odn. liječnici/ce opće prakse vrše trenutno vakcinaciju vakcinom BioNTech/Pfizer i Moderna.

Molimo da sa sobom ponesete identifikacijski dokument s fotografijom/iskaznicu i, ako je imate, e-card i žutu knjižicu imunizacije (Impfpass).

Kako se odvija vakcinacija/cijepljenje protiv korone (6)

Vakcinacija/ cijepljenje protiv korone je besplatno.

Molimo da se najprije registrujete ovdje. Zatim imate mogućnost da rezervišete termin koji Vam odgovara u okviru grupe osoba ili starosne grupe u koju spadate.

Obrazac za vakcinaciju protiv koronavirusa možete preuzeti ovdje downloadom. Taj obrazac ćete kao PDF dokument dobiti i putem e-maila kada zakažete termin za vakcinaciju. Bilo bi idealno kada biste taj obrazac za vakcinaciju donijeli već popunjen na termin za vakcinaciju. Tako ćete izbjeći nepotrebno čekanje.

Kao i kod mnogih drugih vakcine/cjepiva, sadržaj se ubrizgava u mišić nadlaktice.

Molimo da rezervišete novi termin ovdje. Imate takođe mogućnost da koristite ponudu vakcinacije bez termina.

Ne postoji razlog za zabrinutost ako od 1. vakcine nije prošlo previše sedmica. U svakom slučaju je potrebno da naknadno primite i 2. dozu vakcine, jer nakon samo jedne doze niste zaštićeni odnosno niste zaštićeni u dovoljnoj mjeri. Molimo Vas da se telefonskim putem javite na broj 1450 ili da rezervišete novi termin ovdje.

Sadržaj vakcine/cjepiva, efikasnost/učinkovitost i neželjeni efekti/nuspojave (22)

Trenutno su odobrene vakcine proizvođača BioNtech/Pfizer, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca) i Janssen (Johnson & Johnson). Vakcine će se davati u što bržem roku i zavisno od dostupnosti, medicinskih preporuka i starosne dobi za koju su odobrene.

Već nakon 1. vakcine stvaraju se antitijela, a zaštita počinje da djeluje nakon 3 sedmice. Međutim, za potpunu i dugotrajnu zaštitu potrebno je da se nakon određenog vremena primi 2. vakcina i 3. vakcina. Nakon 2. vakcine potrebno je oko 7 dana da tijelo razvije dovoljnu zaštitu od zaraze. Kod vakcine Johnson & Johnson izdalo je „Nacionalno tijelo za imunizaciju“ preporuku da se takođe primi dodatna vakcina. Ovdje je poželjno da se kao druga vakcina primi mRNA-vakcina (BioNTech/Pfizer, Moderna). Ako postoji izričita želja, može se kod 2. vakcine međutim ponovo primiti vakcina Johnson & Johnson. Ako se kod 1. vakcine radilo o vakcini Johnson & Johnson, razmak do 2. vakcine treba da iznosi najmanje 2 mjeseca.

Ako rezervišete termin u okviru starosne grupe u koju spadate, imate mogućnost da unaprijed odaberete vrstu vakcine koju želite da primite. Ako se želite spontano vakcinisati „bez termina“ u nekom od boksova za vakcinaciju, onda nemate tu opciju. Molimo da imate na umu da vrsta vakcine zavisi od raspoloživosti i da je vezana za lokaciju na koju odete da se vakcinišete. To znači da se na licu mjesta predviđena vrsta vakcine može promijeniti samo u nekim izuzetnim slučajevima.

RNK-vakcina/RNA-cjepivo odnosno iRNK-vakcina/ mRNA-cjepivo bazira se na posebnim glasničkim molekulama ribonukleinskih kiselina (RNK odnosno RNA). Glasnička molekula koja se ubrizgava sadrži genetski kod za proteinski element protiv koronavirusa. Nakon ubrizgavanja, organizam proizvodi taj protein i izaziva se detaljno predviđena imunološka reakcija.nNa taj način imuni sistem/imunološki sustav uči da proizvodi o(d)brambene materije/tvari koje se u slučaju infekcije odmah usmjeravaju protiv koronavirusa i uspješno sprečavaju da dolazi do njegovog razmnožavanja u našem organizmu. Nakon kraćeg vremena organizam razgrađuje ubrizganu RNK/RNA.

Iako je od prvog pojavljivanja koronavirusa i raspoloživosti efikasnih vakcina/učinkovitih cjepiva prošlo samo malo vremena, od strane zvaničnih službenih ustanova pri donošenju ekspertize utvrđeno je da su svi zahtjevi u pogledu tih vakcina/cjepiva ispunjeni i da kod tih vakcina/cjepiva nije došlo do bilo kakvih ustupaka u pogledu kvaliteta/kakvoće, vrste i obima. Sve vakcine/sva cjepiva protiv COVID-19 razvijene/-a su u okviru opsežnih studija sa više desetine hiljada/tisuća učesnika/sudionika i testirane/-a u pogledu sigurnosti i efikasnosti/učinkovitosti.

U studijama u okviru odobrenja za sve vakcine/sva cjepiva na globalnom nivou/globalnoj razini nisu utvrđene nikakve teške ili neželjene reakcije odnosno nuspojave. Nakon vakcinacije/cijepljenja može na mjestu uboda doći do osjećaja toplote, crvenila i boli pri pritisku. Reakcije na samom mjestu uboda relativno su česte i javljaju se kod 8 do 10 vakcinisanih/cijepljenih osoba. Ove neželjene reakcije/nuspojave eventualno su neprijatne, međutim bezazlene i nestaju već nakon nekoliko dana. Ako se neželjene reakcije/nuspojave međutim i dalje zadrže ili se ponovo pojave (na primjer vrtoglavica, glavobolja, smetnje vida, otežalo disanje, bolovi u rukama ili nogama itd.) trebalo bi se obratiti nekoj ljekarki/liječnici odnosno ljekaru/liječniku da bi se provjerilo da li se radi o trombozi. Do sada zapažene neželjene reakcije/nuspojave kao što su na primjer tromboze, ne mijenjaju ništa u pogledu odobrenja u vezi sa sadržajem vakcina bez ikakvih ograničenja Ev(u)ropske agencije za l(i)jekove (EMA), budući da je prednost u smislu zaštite vakcinama/cjepivima veća u odnosu na negativne strane eventualnih neželjenih reakcija/nuspojava. Savjetuje se da se prati svoje sopstveno/vlastito zdravstveno stanje.

Da, na primjer možete uzeti lijekove koji sadrže paracetamol. Takvi lijekovi ne utiču/utječu na dejstvo vakcine/djelovanje cjepiva.

Vakcinacija/cijepljenje protiv korone kao i sve ostale vakcinacije/ostala cijepljenja koje je država hitno preporučila u smislu ličnog/osobnog kao i opš(ć)eg interesa spadaju pod zaštitne odredbe Zakona o štetnim posljedicama vakcinacije/cijepljenja. To znači, da ćete u slučaju neke štete kao posljedice vakcinacije/cijepljenja i pored toga što ni(t)ko za to ne snosi krivicu/krivnju, dobiti odštetu od Republike Austrije.

Većina vakcinisanih osoba ima 90 dana nakon vakcinacije još dovoljno antitijela. Polazi se od toga da vakcina djeluje duže od toga, to međutim još nije naučno dokazano, budući da je period posmatranja još previše kratak. S obzirom na novu epidemiološku situaciju, izazvanu delta varijantom, preporučuje se dovakcinacija (zavisno od vulnerabiliteta 6 do 9 mjeseci ili 9 do 12 mjeseci nakon potpune prethodne imunizacije).

Do zaštite dolazi nakon negdje 7 dana.

Vakcina Vaxzevria (AstraZeneca) je, kao i sve ostale vakcine koje treba da štite od Covida-19, intenzivno ispitivana prije nego što je izašla na tržište. Vaxzevria (AstraZeneca) nije povezana s povećanjem ukupnog rizika od nastajanja krvnih ugrušaka (tromboembolijskih događaja). Osim toga se pravovremeno prepoznati simptomi koji se javljaju kod krvnog ugruška, vrlo dobro mogu liječiti određenom terapijom. Vakcina je učinkovita i može u svakom slučaju spriječiti teške oblike Covida-19. Ako međutim neželjena dejstva/nuspojave potraju ili se ponovo pojave (na primjer vrtoglavica, glavobolja, smetnje vida, otežano disanje, bolovi u rukama ili nogama itd.), trebalo bi se otići ljekarki/liječnici odnosno ljekaru/liječniku kako bi se provjerilo da li se radi o trombozi. Nacionalna tijela eksperata izjasnila su se za primjenu vakcine Vaxzevria (AstraZeneca) zato što je jasno dokazana njena korist i zato što svakodnevno spašava ljudske živote.

Napominjemo da vakcina AstraZeneca od 01.12.2021. širom Austrije više nije dostupna i da se za sada neće ni naručivati.

U slučaju da su se nakon prve vakcine pojavile teške nuspojave/neželjena dejstva koja opravdavaju prelaz na drugu vrstu vakcine ili ako osoba koja se cijepi to smatra hitno potrebnim, onda se uz odgovarajuću ljekarsku konzultaciju može ponuditi promjena vrste vakcine i primijeniti vakcina drugačija od propisane (off-label use). Za to više nisu potrebna ljekarska uvjerenja, ali konačnu odgovornost ima konzultirani ljekar/ka odn. liječnik/ca.

Nacionalno tijelo za imunizaciju izdalo je 29.09.2021. godine preporuku da se kod vakcine Johnson & Johnson (Janssen) primi druga doza 4 – 8 sedmica nakon prve doze (off-label) kako bi se povećalo zaštitno djelovanje. Kod druge doze poželjno je da se koristi mRNA vakcina (BioNTech/Pfizer, Moderna). Na izričitu želju može se kod druge doze ponovo primiti vakcina Johnson & Johnson. Trebalo bi da se ispoštuje vremenski razmak od najmanje 2 mjeseca od 1. doze Johnson&Johnson vakcine. Napominjemo da konačnu odluku naravno treba da donese nadležna ljekarka/liječnica odn. nadležni ljekar/liječnik. Dodatna doza Johnson & Johnson vakcine dokumentira se kao „2. doza“ (D2). Izdaje se certifikat o vakcinaciji u kojem su potvrđene 2/2 vakcine, koji važi (od 01. februara/veljače 2022. godine) 180 dana od 2. doze.

Vakcina Nuvaxovid kompanije Novavax je vakcina za sprečavanje oboljenja od koronavirusa (COVID-19) i odobrena je za osobe od 18 i više godina. Radi se o rekombinantnoj proteinskoj vakcini koja sadrži adjuvans (pojačivač), a daje se za osnovnu imunizaciju u 2 doze.

Za osnovnu imunizaciju daje se Nuvaxovid u 2 doze s razmakom od 3 sedmice (moguć je razmak od 16 do 45 dana), a odobrena je za osobe od 18 i više godina. Daje se po pravilu u mišić nadlaktice.

Nuvaxovid djeluje tako što priprema tijelo da se brani od Covida-19. Sadrži verziju spajk proteina koji je proizveden u laboratoriji. Osim toga sadrži „adjuvans“, tj. pojačivač koji pojačava imunološki odgovor na vakcinu. Imunološki sistem osobe koja primi vakcinu, prepoznaje protein koji je sadržan u vakcini kao nešto „strano“ i stvara zatim protiv toga prirodnu odbranu – antitijela i T-ćelije. Ako osoba kasnije dođe u kontakt sa SARS-CoV-2 virusom, imunološki sistem prepoznaje spajk protein na virusu i spreman je da se odbrani od virusa. Antitijela i imunološke ćelije mogu štititi protiv Covida-19 time što u interakciji uništavaju virus, sprečavaju dakle da virus uđe u ćelije tijela i da uništi zaražene ćelije.

Nuvaxovid mogu primiti osobe od 12 i više godina.

Trenutno je preporučeno da se vakcina prvenstveno koristi za prvu vakcinaciju i kod osoba kod kojih postoje kontraindikacije na do sada odobrene vakcine (nisu preporučene u konkretnom slučaju ili postoje određena ograničenja kod primjene).

Normalno je da se nakon vakcinacije mogu pojaviti određene nuspojave. To može biti znak da tijelo reaguje na vakcinu i da stvara antitijela. Obično se radi o blagim nuspojavama koje prođu u roku od nekoliko dana. To može biti glavobolja, mučnina ili povraćanje, bolovi u mišićima i zglobovima, osjetljivost i bolovi na mjestu uboda, umor i slabost. Te nuspojave evidentirane su kod više od 1 na 10 vakcinisanih osoba. Crvenilo i oteklina na mjestu uboda, povišena temperatura, groznica i bolovi u ekstremitetima evidentirani su kod manje od 1 na 10 vakcinisanih osoba. Povećani limfni čvorovi, visok krvni pritisak, osip na koži, crvenilo na koži, svrbež na mjestu uboda i svrbeći osip evidentirani su kao manje česte nuspojave (kod manje od 1 na 100 osoba).

Farmaceutske kompanije Moderna i BionTech/Pfizer proizvele su vakcine koje dodatno štite protiv omikron varijanata BA.1 ili omikrona BA.4/BA.5. Modernine i BionTech/Pfizerove prilagođene vakcine su takozvane bivalentne vakcine. To znači da sadrže uvijek pola doze izvornog cjepiva i pola doze cjepiva prilagođenog varijantama koronavirusa BA.1 ili BA.4-5. Treba da štite i djeluju protiv izvornog oblika i mnogih varijanata koronavirusa te posebno omikron varijanata BA.1 odn. BA 4-5.
Sljedeće bivalentne vakcine odobrene su za osobe od 12 i više godina te su već djelimično i dostupne u Austriji:

 • Comirnaty Original/Omicron BA.1 za osobe od 12 i više godina
 • Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 za osobe od 30 i više godina
 • Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.4-5 za osobe od 30 i više godina
 • Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (15/15 mikrograma po dozi) za osobe od 12 i više godina
 • Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 mikrograma po dozi) za djecu između 5 i 11 godina

Sve osobe starije od 12 godina mogu na vlastitu želju primiti prilagođeno (bivalentno) cjepivo za svoju osnovnu imunizaciju (3 vakcine) kao i za naknadne revakcinacije (off-label). Djeca između 5 i 11 godina mogu primiti bivalentno BioNTech/Pfizerovo cjepivo (BA4/BA5) za osnovnu imunizaciju (3 vakcine). Napominjemo međutim da 4. vakcina za sada nije preporučena za djecu između 5 i 11 godina.

 • Bivalentna mRNA cjepiva preporučuju se izričito za revakcinaciju (4. vakcina).
 • Za 3. vakcinu odobrena su i monovalentna (izvorna) cjepiva kao i bivalentna mRNA cjepiva. Do sada objavljeni podaci pokazuju da promjena cjepiva ima više pozitivan nego negativan efekat.

Napominjemo da se vakcinacija prilagođenim (bivalentnim) cjepivom kompanije Moderna preporučuje tek od navršene 30. godine života.

Klinička istraživanja pokazuju da se prilagođenim bivalentnim cjepivom postiže takođe dobra zaštita protiv drugih varijanta virusa SARS-CoV-2, prije svega štite od teškog oblika bolesti. Stoga nemojte čekati na daljnja prilagođavanja cjepiva ako trebate kompletirati svoju osnovnu imunizaciju, odn. ako već sada treba da primite svoju 3. vakcinu odn. revakcinaciju (4. vakcinu).

Zaštita i sigurnost (9)

Ne, zato što vakcina/cjepivo ne sadrži virus već samo tzv. uputstvo/uputu za izgradnju proteina protiv kojeg se zatim u organizmu stvaraju antitijela.

Korištene vakcine štite vrlo dobro od mogućih teških oblika bolesti COVID-19. To znači da vakcinisane/cijepljene osobe u slučaju infekcije obolijevaju samo blago ili uopšte ne obolijevaju. Epidemiološki pokazatelji sve više ukazuju na to da se vakcinacijom smanjuje i zaraznost odn. prenošenje virusa na druge.

Da! Maska služi u Vašu zaštitu ali posebno i u svrhe zaštite ostalih. Moguće je da se virus udiše a takođe(r) i širi putem vazduha/zraka koji se udiše i izdiše.

Da, sport a takođe(r) i odlazak u saunu nemaju bilokakav uticaj/utjecaj na efikasnost/učinkovitost vakcine/cjepiva. Izbjegavajte međutim, posebno intenzivne treninge i odgodite ih za 2 do 3 dana kasnije. Ako se nakon vakcinacije/cijepljenja ne osjećate potpuno u formi, bolje nemojte trenirati. U okviru treninga za koji je potrebna snaga morate računa sa time da ćete osjetiti bolove na mjestu uboda na kojem je primljena/-o vakcina/cjepivo.

Molimo Vas da prvih nekoliko dana nakon vakcinacije/cijepljena izbjegavate konzumiranje prevelikih količina alkohola.

Ne, molimo Vas da se prethodno obavezno posavjetujete o tome sa Vašom ljekarkom/liječnicom odnosno ljekarom/liječnikom kod koje/kojeg se liječite. Ako redovno uzimate takozvane imunosupresive ili preparate koji sadrže kortizon potrebno je da se prije eventualne vakcinacije/cijepljena ta okolnost dobro razmotri.

Kod trenutno odobrenih vakcina protiv Covida-19 radi se o vakcinama koje se prema preporuci nacionalnog tijela za imunizaciju trebaju klasificirati kao inaktivirane (mrtve) vakcine. Zato nije nužno potreban vremenski razmak između vakcinacije protiv Covida-19 i drugih vakcinacija. Prije i poslije zakazanih operativnih zahvata treba se sačekati najmanje 14 dana odnosno vakcinacija i operacija tako planirati da se taj razmak ispoštuje. Hitne operacije mogu se izvršiti u bilo koje vrijeme.

Dodatne informacije naći ćete na: https://www.aekwien.at/web/wien/faq-covid-impfung

Ne, molimo Vas da pomjerite Vaš termin preko impfservice.wien odnosno otkažete Vaš termin za vakcinaciju/cijepljenje putem telefona 1450 da bi neka druga osoba mogla iskoristiti taj termin. Ugovorite novi termin za vakcinaciju/cijepljenje najranije 3 sedmice/tjedna/nedelje nakon razdoblja Vašeg oboljenja putem telefona 1450.

U slučaju prekoračenja maksimalno preporučenih intervala između pojedinih vakcina, vakcina koja nedostaje treba da se primi što prije moguće (off-label). Izuzetak: Ako je između 1. i 2. vakcine prekoračen interval od 6 mjeseci. U tom slučaju se 2. vakcina tretira kao 1. vakcina i trebala bi se primiti vakcine koje slijede poslije prve vakcine, i nakon vakcinacije vakcinom Jcovden (Johnson & Johnson). Inače nema nikakvih saznanja da takvo produženje intervala između vakcina ograničava zaštitno djelovanje 2. vakcine ili daljnjih vakcina. Ova off-label primjena izvan odobrenog intervala zahtijeva da osoba koja se cijepi dobije potrebne informacije. Ako je prekoračen preporučeni interval između 2. i 3. vakcine, 3. vakcina bi se trebala primiti što prije moguće. Nije potrebno da se serija vakcinacije ponovi ispočetka.

Trudnice i dojilje (20)

Vakcinacija pruža gotovo potpunu zaštitu od teškog toka bolesti. Trudnice same po sebi nemaju veći rizik da se zaraze virusom SARS-CoV-2, ali imaju veći rizik da razviju teži oblik bolesti ako se zaraze. Osim toga postoji značajno povećan rizik od komplikacija poput prijevremenog porođaja. Vakcinacijom tokom trudnoće ili dojenja prenosite zaštitna antitijela na svoju bebu tako da ona automatski ima osnovni imunitet nakon rođenja.

Vakcinacija protiv koronavirusa provodi se od 14. sedmice trudnoće. Ako je vakcina primljena prije tog vremena jer trudnoća još nije bila poznata, to nije razlog da se ne primi 2. vakcina BioNTech/Pfizer, čak i ako je kod 1. vakcine korištena AstraZeneca.

Termin vakcinacije/cijepljenja može se pomjeriti putem telefona 1450 odnosno može to i sama trudnica preko svojeg profila na stranici impfservice.wien učiniti, u slučaju da u predviđeno vrijeme ne može doći radi porođaja ili boravka u bolnici.

Da, sve osobe koje su primile prvu dozu vakcine/cjepiva dobiće i mogućnost potpune imunizacije.

Kod vakcinacije trudnica najviše iskustva se ima s mRNA vakcinom proizvođača Biontech/Pfizer tako da bi se ta vakcina trebala primjenjivati. Vakcinacija mRNA vakcinom proizvođača Moderna takođe je moguća.

Kod trudnica nisu načelno zabilježene nikakve drugačije niti teže neželjene reakcije na vakcinu nego kod žena koje nisu trudne. Na mjestu uboda mogu se pojaviti bol, crvenilo i oteklina. Osim toga može vrlo često doći do umora, glavobolje, bolova u mišićima ili zglobovima, oticanja limfnih čvorova, mučnine/povraćanja, drhtavice ili groznice odn. povišene temperature. Ovi simptomi obično nestaju u roku od 48 sati nakon vakcinacije.

Kod javljanja temperature/vrućice >39°C ili dalje prisutnosti povišene temperature >37,2°C u vremenskom periodu dužem od 48 sati, u slučaju smanjene pokretljivosti nerođenog djeteta, vaginalnih krvarenja, sumnje na prijevremene trudove te pucanja vodenjaka bi se trudnice bez odlaganja trebale javiti u svojoj ginekološko-akušerskoj klinici.

Ako ne postoji neka preosjetljivost na određene aktivne supstance, trudnice u slučaju bolova i povišene temperature mogu uzimati do 3x dnevno 1000mg paracetamola. Mogu takođe do 3x dnevno uzimati lijek Metoclopramid u slučaju mučnine/povraćanja. Osim toga će Vam ljekar/ka odn. liječnik/ca prilikom konzultacije na licu mjesta dati odgovarajući savjet.

Trudnice nisu bile posebno predmet istraživanja u okviru studija za odobrenje vakcina/cjepiva. U registru za sigurnost vakcina/cjepiva V-Safe u SAD već je zabilježeno70.000 vakcinisanih/cijepljenih trudnica. Nije se pokazao neki relevantni rizik u pogledu sigurnosti nakon vakcinacije/cijepljenja sadržajima iRNK-vakcina/ mRNA-cjepiva (BioNTech/ Pfizer ili Moderna).

Nacionalno tijelo za imunizaciju (NIG) preporučuje da se vakcinišete protiv koronavirusa što prije poslije porođaja (u roku od otprilike 6 –  8 sedmica poslije porođaja).

DA, prema mnogobrojnim studijama, registrima trudnica i iskustvima mnogih hiljada trudnica nije bilo razlike u pogledu neželjenih dejstava/nuspojava u odnosu na netrudnice.

NE, u vakcinu ugrađen je protein koji odgovara jednom dijelu koronavirusa („spajk proteinu“). Tijelo ga prepoznaje kao nešto „strano“ i razvija antitijela koja u slučaju infekcije napadaju viruse COVID-19 oboljenja te ih neutraliziraju koliko je god moguće. Ta antitijela mogu preko pupčane vrpce dospjeti do djeteta i tako dijete zaštititi. Protein koji je sadržan u vakcini, razgrađuje se u roku od nekoliko dana nakon vakcinacije pa više ne postoji. Sadržaj vakcine ne prelazi na dijete u majčinoj utrobi.

NE, vakcina se razgrađuje u roku od nekoliko dana, ostaju antitijela koja djeluju protiv koronavirusa. 

Lijekovi se nikada primarno ne primjenjuju kod trudnica, jer se prvo čekaju podaci o primjeni kod žena koje nisu trudne. Iz tog razloga se vakcine obično tek nakon nekoliko godina odobravaju za trudnice. Mnoge žene ne znaju međutim da su trudne pa se ne znajući da su u drugom stanju vakcinišu u (ranoj) trudnoći. Iz tih opažanja i podataka može se povratno zaključiti da li je vakcina sigurna za nerođeno dijete. Vakcinu je u roku od godinu dana primilo više od 8 milijardi ljudi, među njima i više hiljada trudnica, a kod zdravlja novorođenčadi nisu se ispostavile nikakve razlike u odnosu na novorođenčad nevakcinisanih majki.  

NE. Opaženo je međutim udvostručenje rizika od mrtvorođenosti ako se majka zarazi Covidom-19. 

Najčešće komplikacije u trudnoći poput krvarenja/spontanih pobačaja javljaju se prije 14. sedmice trudnoće. Budući da načelno više od 20% svih trudnoća završava spontanim pobačajem, to bi se moglo dovesti u uzročnu vezu sa vakcinom kada bi se vakcina davala u ranoj trudnoći, iako trenutno nema studija koje bi potkrijepile te strahove. Kako bi se to izbjeglo, generalno se preporučuje vakcinacija od 2. trimestra trudnoće. Stoga je Austrijsko društvo za ginekologiju i akušerstvo (OEGGG) odlučilo da vakcinaciju preporuči od 14. sedmice trudnoće.

Kod mladih ljudi koji su primili vakcinu Moderna dolazilo je do rijetke komplikacije (zapaljenja srčanog mišića) koja je kod Pfizerove vakcine opažana iznimno rijetko, pa se vakcina Pfizer generalno smatra prvim izborom kod osoba mlađih od 30 godina.

NE, sastojak vakcine ne prelazi u majčino mlijeko, nego samo antitijela koja majka razvije i koja pružaju takozvani pasivni imunitet djetetu pa ga tako štite.

Kod mladih ljudi koji su primili vakcinu Moderna dolazilo je do rijetke komplikacije (zapaljenja srčanog mišića) koja je kod Pfizerove vakcine opažana iznimno rijetko, pa se vakcina Pfizer generalno smatra prvim izborom kod osoba mlađih od 30 godina. 

Možete se unatoč dojenju vakcinisati. Nema dokaza da mRNA vakcine ili njihovi sastojci prelaze u majčino mlijeko. I kod vektorskih vakcina ne očekuje se nikakav rizik. Naprotiv,  pozitivni efekti dojenja su opšte poznati. Stoga se i nakon vakcinacije ne treba prestati s dojenjem.

Prethodna i postojeća oboljenja i alergije (3)

Ne prije prethodne konsultacije sa Vašom ljekarkom/liječnicom odnosno Vašim ljekarom/liječnikom kod kojeg se liječite. U velikom broju slučajeva će i pored toga biti moguće primiti vakcinu/cjepivo. Međutim, potrebno je prije vakcinacije/cijepljenja to ta(o)čno razjasniti.

Molimo Vas da se prije vakcinacije/cijepljenja posavjetujete sa ljekarkom/liječnicom odnosno ljekarem/liječnikom kod kojeg se liječite. U najvećem broju slučajeva će vakcinisanje/cijepljenje biti bez ikakve opasnosti moguće. Da bi se spriječio hematom/podljev krvi trebalo bi nakon vakcinacije/cijepljenja 3 do 5 minuta jako pritisnuti mjesto na kojem je primljena vakcina/cjepivo (ne trljati).

Molimo Vas da svakako svoju ljekarku/liječnicu odnosno svog ljekara/liječnika informišete o eventualnim alergijama i da na termin za vakcinaciju sa sobom ponesete svoju iskaznicu o alergijama (Allergieausweis). Vakcinacija će u većini slučajeva biti moguće. Samo osobe sa višestrukim alergijama i djelimično nepoznatim uzročnicima ili osobe koje su već nekada ranije nakon neke vakcinacije imale trenutnu alergijsku reakciju, ne bi trebalo da se vakcinišu. Osim toga će Vas ljekar/ka odn liječnik/ca prilikom konzultacije na licu mjesta još jednom pitati da li imate neke alergije i dati Vam odgovarajući savjet.

Osobe zavisne od tuđe pomoći i nepokretne osobe (9)

Naravno da možete sa sobom povesti neku osobu u pratnji. Ta osoba se može takođe vakcinisati ako želi.

Molimo da najprije pitate nekoga od rodbine ili poznanika da li Vas mogu odvesti do lokacije na kojoj možete primiti vakcinu. Ukoliko to nije moguće, stoji Vam na raspolaganju služba za prevoz osoba sa invaliditetom (Fahrtendienst) ili sanitetski prevoz pacijenata (Krankentransport). Obe mogućnosti možete zatražiti preko svog ljekara/ke opšte prakse odn. liječnika/ce opće prakse.

Troškovi službe za prevoz osoba s invaliditetom (Fahrtendienst) plaćaju se privatno i termin morate sami organizirati.

Ako se radi o prevozu koji je iz medicinskih razloga prijeko potreban i opravdan, troškovi za prevoz mogu se uz odgovarajuće odobrenje naknadno podnijeti područnom fondu zdravstvenog osiguranja (Gebietskrankenkasse) radi nadoknade troškova.

Sanitetski prevoz pacijenata (Krankentransport) organizira se takođe privatno. Ako dobijete odobrenje za prevoz od svog ljekara/ke opšte prakse odn. liječnika/ce opće prakse, troškove za to snosi Vaš fond zdravstvenog osiguranja (Krankenkasse). Ako nemate važeće osiguranje ili ne dobijete odobrenje za prevoz, prevoz je ipak moguć, ali se mora privatno platiti.

Ako ste dobili odobrenje, možete nazvati broj 1450 radi zakazivanja termina za vakcinaciju ili koristiti ponudu za vakcinaciju bez termina.

Molimo da svoj obrazac za vakcinaciju date svojoj zakonskoj zastupnici odnosno zakonskom zastupniku. Na poleđini obrasca nalazi se Izjava o davanju saglasnosti za vakcinaciju koju zastupnica odnosno zastupnik mora potpisati. Na pitanja koja se nalaze na prednjoj strani obrasca i koja se odnose na Vaše zdravstveno stanje (anamneza) možete sami dati odgovore. Neka Vam zakonska zastupnica odnosno zakonski zastupnik odmah potpiše još jedan dodatni obrazac kako biste ga mogli koristiti za 2. dozu vakcine. Molimo Vas da kod tog drugog obrasca na pitanja koja se odnose na Vaše zdravstveno stanje (anamneza) odgovorite neposredno prije primanja 2. doze vakcine kako biste mogli uzeti u obzir i eventualne promjene u Vašem zdravstvenom stanju do kojih je u međuvremenu došlo.

To možete zatražiti telefonskim putem na broj 1450. Samim pozivom niste međutim još rezervisali termin za vakcinaciju jer se Vaš zahtjev mora tek obraditi. Zahtjev se ne može podnijeti pismenim putem.

Nakon što to zatražite telefonskim putem na broj 1450, dobit ćete u narednih 14 dana povratni poziv u kojem ćete moći zakazati termin. Budući da je za svaki zahtjev i slučaj potrebna individualna evaluacija, vrijeme obrade iznosi 2 sedmice.

Za obradu Vašeg zahtjeva potrebni su sljedeći lični podaci:

 • Ime i prezime
 • Datum rođenja
 • Broj socijalnog osiguranja
 • Adresa (ulica, broj ulaza, sprat, broj stana, poštanski broj)
 • Broj telefona & e-mail adresa ako je imate
 • Opis razloga zbog kojeg Vam je potreban mobilni tim za vakcinaciju
 • Datum prethodnih vakcina protiv koronavirusa & i tada korištenih vakcina

Nude se sljedeće vakcine:

 • Comirnaty – Pfizer BioNtech
 • Spikevax – Moderna
 • Nuvaxoid – Novavax

Nude se sve vakcine za osnovnu imunizaciju i dovakcinacije.

Molimo da prije dolaska ljekara/ke odn. liječnika/ce pripremite sljedeće dokumente:

 • službeni lični dokument s fotografijom (ličnu kartu/osobnu iskaznicu, pasoš/putovnicu, vozačku dozvola itd.)
 • e-card (ako je imate)
 • knjižicu o imunizaciji (Impfpass)

Moguće je da se jednim zahtjevom prijavi više osobe za primanje vakcine kod kuće. Sve navedene osobe moraju ispuniti određene uvjete.

Informacije o drugim aktuelnim akcijama za vakcinaciju​

c Prikaži sve C Sakrij sve

Difterija: Vakcina i ponude za vakcinaciju (9)

Difterija je zarazna bolest koja zahvaća gornje dišne puteve (grlo, ždrijelo, nos). Stvaraju se naslage koje uzrokuju kašalj i promuklost te otežavaju disanje. Uzročnik su bakterije koje luče toksin odn. otrovnu tvar koja može da ošteti vitalne organe. Zapaljenje srčanog mišića i paraliza živaca može dovesti do zatajenja srca i zastoja disanja i time uzrokovati i smrt.

Difterija se prenosi s čovjeka na čovjeka kapljičnom infekcijom, na primjer kihanjem ili putem kašlja. Vrijeme od trenutka zaraze do prvih simptoma iznosi 2 do 5 dana.

Difterija se liječi protivotrovom (antitoksinom) i antibioticima. Od 20 oboljelih od difterije danas još umru 1 do 4 osobe.

Vakcina protiv difterije provjerena je i koristi se već dugo, dobro se podnosi i sigurna je. Zaštita iznosi gotovo 100%.

Vakcina koja se trenutno koristi kod dojenčadi i male djece zove se “Hexyon”.
U ranoj dječjoj dobi: Infanrix (hexa), Hexavac (difterija, tetanus, dječja paraliza, veliki kašalj/hripavac, hepatitis B i Hib)

 • npr.: Revaxis (difterija, tetanus, dječja paraliza)
 • Repevax (difterija, tetanus, dječja paraliza i veliki kašalj/hripavac)
 • Boostrix Polio (difterija, tetanus, dječja paraliza i veliki kašalj/hripavac)
 • Boostrix (difterija, tetanus i veliki kašalj/hripavac)
 • dTPur (difterija i tetanus)
 • U ranoj dječjoj dobi: Infanrix hexa, Hexavac, Hexyon (sve difterija, tetanusa, dječja paralize, veliki kašlja/hripavac, hepatitis B i Hib)

Vakcina protiv difterije dostupna je samo kao kombinovana vakcina. Razvija se istovremeno zaštita protiv tetanusa, velikog kašlja/hripavca i dječje paralize, a kod „6 u 1“ vakcine dodatno i protiv Haemophilus influenzae i hepatitisa B.
Šema vakcinacije kod dojenčadi i djece do 6. rođendana (“6 u 1” vakcina)

 • Vakcina: u 3. mjesecu života
 • 2. vakcina: u 5. mjesecu života
 • 3. vakcina: 11. – 12. mjesecu života
 • 4. vakcina: 7. – 9. godina života ( kao „4 u 1“ vakcina, dodatno protiv tetanusa, velikog kašlja/hripavca i dječje paralize)

Šema vakcinacije za osnovnu imunizaciju djece od 6. rođendana te odraslih („4 u 1“ vakcina)
2 vakcine u razmaku od 1 do 2 mjeseca, 3. vakcina 6 do 12 mjeseci nakon 2. vakcine.
Revakcinacija
Revakcinacija vrši se kombinovanom vakcinom koja istovremeno štiti protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja/hripavca i eventualno i protiv dječje paralize:

 • Osobe do 60 godina: revakcinacija se preporučuje svakih 10 godina
 • Osobe od 60 godina: revakcinacija se preporučuje svakih 5 godina
 • Ukoliko je posljednja revakcinacija izvršena unazad više od 20 godina, vakcinalna zaštita trebala bi se 4 – 8 nedjelja nakon ponovne revakcinacije provjeriti krvnim testom („određivanje titra“) ili primiti dodatna druga vakcina u razmaku od 4 – 8 nedjelja.

Vakcina protiv difterije spada u besplatni program za vakcinaciju djece u Austriji. Može se do 15. rođendana besplatno primiti u službi za vakcinaciju „MA15-Impfstelle Town Town“ i svim ordinacijama koje učestvuju u Bečkom konceptu vakcinacije. Od 15. rođendana i za odrasle vakcina se naplaćuje.
Diphtherie – impfservice.wien
Spisak ljekara/ki odn. liječnika/ca koje učestvuju u Bečkom konceptu vakcinacije možete pronaći ovdje:
https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/impfen/ordinationsuebersicht.html
https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/pdf/ordinationsuebersicht.pdf (PDF)

Na stranici www.impfservice.wien može se rezervisati termin u službi za vakcinaciju Town Town putem opcije „Standardne vakcinacije i dovakcinacije Town Town“. Direktni link za rezervaciju termina u okviru ove kampanje.

Majmunske boginje – Opšte informacije i vakcinacija (14)

Majmunske boginje su virusno oboljenje koje podliježe prijavi. Taj virus je dosta srodan s virusom velikih boginja koje su do 1977. godine iskorijenjene, i to dosljednim svjetskim programom cijepljenja. Kod ljudi ovaj virus može izazvati bolest sličnu velikim boginjama. Majmunske boginje imaju za razliku od velikih boginja rijetko smrtan ishod. Težak oblik bolesti mogu imati imunokompromitirane osobe (oslabljenog imunološkog sistema), trudnice i djeca.

Ovaj virus se u zapadnoj i centralnoj Africi prenosi prvenstveno preko zaraženih životinja (glodavaca i majmuna). S čovjeka na čovjeka može se prenijeti putem kontakta sa zaraznim kožnim promjenama/lezijama, kapljičnim putem prilikom govora, kašljanja, kihanja i bliskim dužim kontaktom te putem tjelesnih izlučevina, npr. kod seksualnog kontakta. Mogu se prenijeti takođe korištenjem istog veša, higijenskih potrepština ili uredskog pribora ili udisanjem prašine zaražene virusom.

Prvi simptomi javljaju se nakon 5 do 14 dana, najkasnije nakon 21 dan. Simptomi su povišena temperaturu, opšta malaksalost, glavobolja i bolovi u mišićima i tijelu, gastrointestinalni probleme i često bolno oticanje limfnih čvorova. Nakon daljnjih 1 do 3 dana javlja se osip koji se širi (prvo mrljaste promjene na koži, zatim čvorići i na kraju plikovi koji se pretvaraju u krastice koje zacjeljivanjem otpadaju). Te često samo diskretne kožne promjene mogu boljeti i svrbjeti. I u području genitalija mogu se pojaviti vrlo bolne i otvorene promjene kože. Sve kožne promjene su zarazne sve dok krastice ne otpadnu.

Virus se može detektirati pomoću brisa koji se uzima sa promijenjenih dijelova kože ili iz sluzokože grla i PCR analizom u specijalnim laboratorijama. Bris uzima medicinsko osoblje uz mjere zaštite.

Osobe sa simptomima koje su bile u kontaktu sa oboljelima moraju se odmah izolirati i nazvati broj 1450. U izolaciji moraju ostati sve dok ne otpadne i posljednja krastica. Službeno naložena izolacija okončava se pregledom od strane ljekara/liječnika (specijaliste) otprilike nakon 3-4 sedmice. Osobe koje su bile u kontaktu s oboljelima moraju same pratiti svoje zdravstveno stanje u razdoblju od 21 dan, odnosno obratiti pozornost na pojavu povišene temperature, glavobolju ili bolove u mišićima i tijelu, oticanje limfnih čvorova i pojavu kožnog osipa te svakodnevno obavještavati zdravstvenu službu o svom zdravstvenom stanju. Za to vrijeme trebaju izbjegavati tjelesne, a posebno seksualne kontakte (ovo se odnosi i na zaštićene seksualne kontakte). Moraju izbjegavati kontakte sa osobama oslabljenog imunološkog sistema, djecom, trudnicama i kućnim ljubimcima.

Bečko zdravstveno savjetovalište – zdravstveni telefon Grada Beča dostupan je danonoćno na broj 1450.

 • Smanjiti kontakt s drugim osobama na minimum! U slučaju da to nije moguće, držati razmak od najmanje 2m. (Izbjegavajte bilo kakav tjelesni kontakt).
 • Odvojite se prostorno od ostalih članova domaćinstva (odvojena soba).
 • Nosite FFP2 masku kada napuštate sobu.
 • Prekrijte u potpunosti kožne promjene/lezije (zavojem/ odjećom).
 • Izbjegavajte u potpunosti kontakt s kućnim ljubimcima (prenosivost nije isključena).
 • Redovno perite ruke sapunom i vodom.
 • Nemojte dijeliti predmete (npr. peškire, posuđe) s ostalim članovima domaćinstva.
 • Dezinficirajte površine kupatila/WC-a nakon svakog korištenja.
 • Koristite sredstvo za dezinfekciju površina koje ubija viruse.
 • Očistite svakog dana korištene površine (kvake na vratima, stolove, pametne telefone, itd.).
 • Koristite veš koji se može prati na najmanje 60°C ili koristite higijenski ispirač koji ima antivirusno djelovanje.
 • Izbjegavajte aktivnosti koje podižu prašinu, kao što je protresanje posteljine, jastuka itd. ili usisavanje.
 • Kesu sa kontaminiranim otpadom dobro zatvorite i bacite je u spremnik za preostali otpad.

Izolacija traje sve dok se ne može sa sigurnošću polaziti od toga da više ne predstavljate opasnost za širenje zaraze. To je slučaj nakon što otpadnu sve krastice i kruste te rane zacijele. Za to je potrebno da prođe najmanje 21 dan, u nekim slučajevima i do 28 dana nakon pojave simptoma. U rješenju koje ste dobili određen je, zajedno s nadležnim ljekarima/kama odn. liječnicima/ama, datum za obavljanje pregleda. Ako ljekar/ka odn. liječnik/ca na pregledu ustanovi da više ne postoje razlozi za izolaciju, izolacija koja Vam je rješenjem bila određena time se automatski ukida.

Nakon ukidanja izolacije s Vama će se dogovoriti termin za službenu završnu dezinfekciju Vašeg stana. To se mora učiniti u roku od 3 radna dana nakon prestanka izolacije. Dodatna preporuka: Budući da nije isključeno da tjelesne izlučevine (npr. sperma) i nakon prestanka izolacije mogu biti zarazne, preporučuje se korištenje kondoma te druge mjere opreza u naredna 3 mjeseca.

Protiv velikih boginja postoji vakcina 3. generacije koju proizvodi kompanija Bavarian Nordic i koja koja se prodaje u SAD-u pod imenom Jynneos®, a u EU pod imenom Imvanex®. Odobrena je za osobe starije od 18 godina za prevenciju velikih boginja i majmunskih boginja. Radi se o živoj vakcini 3. generacije protiv velikih boginja, temeljenoj na nereplicirajućem modificiranom virusu. Zbog srodnosti virusa koji izazivaju ove bolesti smatra se da ima zaštitno djelovanje i protiv majmunskih boginja. Ovo cjepivo nije odobreno za djecu i adolescente mlađe od 18 godina i trenutno nema dostupnih podataka iz ispitivanja u ovoj starosnoj grupi. Stoga trenutno nije izdata preporuka za preventivnu primjenu. Izuzetak predstavlja vakcinacija nakon bliskog fizičkog kontakta sa oboljelom osobom (npr. osoba iz istog domaćinstva) budući da u tom slučaju procjena koristi i rizika jasno ide u prilog vakcinaciji (off-label).

Trenutno nije preporučena niti predviđena vakcinacija šire populacije. S obzirom na dostupne količine vakcine, vakcinacija se trenutno nudi sljedećim grupama osoba:

 • Osobama koje su tzv. kontakti (bez obzira na starost): Osobe koje su bile u bliskom tjelesnom kontaktu sa osobom oboljelom od majmunskih boginja.
 • Osoblju u specijaliziranim laboratorijama koje radi sa ortopoksvirusima (rad sa uzorcima uzetih od osoba zaraženih majmunskim boginjama odn. samim virusom).
 • Osobama u okviru postekspozicijskog programa vakcinacije (program vakcinacije za prekidanje lanca širenja zaraze)
 • Rizičnim osobama koje još nisu vakcinisane protiv velikih boginja, preporučuju se dvije doze vakcine Jynneos®. Druga doza vakcine treba se primiti 28 dana nakon prve.
 • Za rizične osobe koje su prije više decenija primile vakcinu protiv velikih boginja 2. generacije, dovoljna je jedna vakcina.

Zbog velike sličnosti virusa koji uzrokuje majmunske boginje i uzročnika velikih boginja (Variola maior) polazi se od toga da osobe koje su već primile vakcine protiv velikih boginja, imaju djelimičnu zaštitu i protiv majmunskih boginja. Godište rođenja do 1980. i ožiljak od vakcinacije (obično na nadlaktici) mogu ukazivati na to da ste već primili vakcinu protiv velikih boginja. Ukoliko ste bili u bliskom tjelesnom kontaktu sa oboljelom osobom, preporučuje se da što prije moguće (bilo bi optimalno u roku od 4 dana) primite jednu dozu vakcine Jyyneos®.

Vakcina Imvanex® koja je odobrena u EU, trenutno nije dostupna u Austriji. Postekspozicijsku vakcinu Jynneos® mogu trenutno kao postekspozicijsku profilaksu (PEP) primiti osobe koje su bile u visokorizičnom kontaktu sa prijavljenim oboljelima od majmunskih boginja. Treba se primiti po mogućnosti što prije nakon kontakta, u najboljem slučaju u roku od 4 dana (do maksimalno 14 dana nakon ekspozicije). Tu mogućnost imaju osobe koje su bile u bliskom kontaktu s oboljelom osobom kao i medicinsko osoblje nakon takođe nezaštićenog kontakta. Za evidentiranje slučaja i stupanje u kontakt, obratite se ZDRAVSTVENOJ SLUŽBI GRADSKE OPŠTINE koja je prema mjestu prebivališta nadležna za prijavu slučaja oboljenja.

Dodatne informacije i linkovi: