Bir Sayfa Seçin

Kullanılan aşılar COVID-19 hastalığının ağır geçmesini çok iyi şekilde engeller. Yani aşı olmuş kişiler enfeksiyon kapsalar da hastalığı hafif geçirir ya da hiç geçirmez. Epidemiyolojik veriler aşı olan kişilerin hastalığı daha az bulaştırdığına da işaret etmektedir.