Bir Sayfa Seçin

Devlet tarafından şahsi sağlık ve halk sağlığının çıkarı adına devlet tarafından acil olarak önerilen her aşıda olduğu gibi, Koruyucu-Korona-Aşısı da Aşı Uygulaması Tüzüğünün koruyucu tüzüğünde yer almaktadır. Kimsenin suçu olmadan aşıdan kaynaklanan olası bir zararın bedelini Avusturya Cumhuriyeti ödemektedir.