Bir Sayfa Seçin

Aşılama Kurulunun tavsiyelerine göre şu anda kullanılmasına izin verilen COVID-19 aşı maddeleri inaktif aşılar olarak sınıflandırılırlar. Bu nedenle diğer aşılarla aralarında belirli bir zaman aralığının bulunması mutlaka gerekli değildir. Planlı ameliyatlardan önce ve sonra aşı yapmadan önce 14 gün beklenilmesi gereklidir. Acil durumlarda ise cerrahi bir müdahale her an yapılabilir.

Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için: https://www.aekwien.at/web/wien/faq-covid-impfung Aşı için ön kayıt