Select Page

Predregistracija služi svrstavanju u neku od prioritetnih grupa, na primjer u neku grupu zanimanja ili grupu rizičnih ili visokorizičnih pacijenata ili trudnica. Predregistracija ne predstavlja zakazivanje termina. Osobe koje su izvršile predregistraciju bit će elektronskim ili telefonskim putem obaviještene čim im se lično bude mogao ponuditi termin za vakcinaciju.