Select Page

Kod vakcina BioNTech/Pfizer, Moderna i Vaxzevria (AstraZeneca) potrebne su 2 doze vakcine za potpunu zaštitu. Razmak između vakcinacije i revakcinacije zavisi od vrste primljene vakcine i treba da iznosi: kod vakcine BioNTech/Pfizer 3-6 sedmica, kod vakcine Moderna 3-6 sedmica, kod vakcine AstraZeneca (Vaxzevria) 4-8 sedmica. Već nakon 1. doze stvaraju se antitijela, a zaštita počinje da djeluje nakon 3 sedmice. Za potpunu osnovnu imunizaciju i trajnu zaštitu potrebna je 2. doza vakcine. Nakon 2. doze potrebno je oko 7 dana da tijelo razvije dovoljnu zaštitu od zaraze. Kod vakcine Janssen (Johnson & Johnson) potrebna je samo jedna doza vakcine. Do zaštitnog djelovanja dolazi i ovdje otprilike nakon 22 dana.