Select Page

Ako rezervišete termin u okviru starosne grupe u koju spadate, imate mogućnost da unaprijed odaberete vrstu vakcine koju želite da primite. Ako se želite spontano vakcinisati „bez termina“ u nekom od boksova za vakcinaciju, onda nemate tu opciju. Molimo da imate na umu da vrsta vakcine zavisi od raspoloživosti i da je vezana za lokaciju na koju odete da se vakcinišete. To znači da se na licu mjesta predviđena vrsta vakcine može promijeniti samo u nekim izuzetnim slučajevima.