Select Page

Pošaljite mail na adresu cov19.impfung@ma15.wien.gv.at (napišite u naslov odn. predmet e-maila: “Impfschutz bei Immunsuppression”) i saopštite da Vam je potrebna dodatna vakcina. Nakon konzultacije i provjere Vašeg slučaja bit ćete odmah kontaktirani i informisani o daljem postupanju. Radi brže obrade možete mailu dodati svoje ljekarske nalaze.