Select Page

Da, certifikat o vakcinaciji poslat će se poštom svim osobama koje su do kraja juna/lipnja 2021. potpuno imunizirane, čime se želi obezbijediti da što veći broj ljudi dođe do svog certifikata.