Select Page

Obrazac za vakcinaciju/cijepljenje biće Vam proslijeđen u obliku download-a u okviru ugovaranja termina za vakcinaciju/cijepljenje protiv korone. Bilo bi idealno kada bi taj obrazac za vakcinaciju/cijepljenje donijeli već popunjen na termin za vakcinaciju/cijepljenje. Obrazac, međutim stoji na raspolaganju i na mjestu gdje se vrši vakcinisanje/cijepljenje.