Select Page

Vakcinacija se potvrđuje pečatom u Vašoj knjižici imunizacije (Impfpass), te se evidentira u elektronskoj knjižici imunizacije (e-Impfpass). Na određenim punktovima za testiranje (Teststraßen) i u centrima za vakcinaciju mogu se preuzeti odštampane potvrde da je bolest preboljena ili potvrde o vakcinaciji.