Bir Sayfa Seçin

İlk aşıdan sonra, aşının değiştirilmesini haklı gösterecek derecede ağır yan etkiler olduysa ya da aşı yapılacak kişi mutlaka istiyorsa, doktora danışmak koşulu altında endikasyon dışı olarak başka bir aşı yapılması olanağı sunulabilir. Bunun için ayrıca bir tıbbi rapor gerekli olmamakla birlikte, son sorumluluk aşı olacak kişiye durumu açıklayan doktordadır.