Select Page

Da, trebali biste se vakcinisati/cijepiti i nakon što ste preboljeli Covid-19. Prema najnovijim preporukama Nacionalnog tijela za vakcinaciju (od 5.7.2021.) trebalo bi da se sačeka oko 4 sedmice nakon oporavka i da se onda primi samo jedna doza.

Polazi se od toga da će se u tim slučajevima ojačati već postojeći imunitet i time produžiti Vaša zaštita. Kod prekograničnih putovanja mogu nezavisno od ovih medicinskih/imunoloških preporuka biti potrebne dvije doze vakcine da bi se moglo ući u neku zemlju. U tim slučajevima se može odn. treba primiti druga doza vakcine iz formalnih razloga. Kod osoba koje su prethodno preboljele Covid-19 i prime dvije doze vakcine ne može se međutim isključiti veća stopa reakcija nakon vakcinacije.