Select Page

Svim osobama koje su se u Austriji vakcinisale, izdaje se automatski certifikat o vakcinaciji koji je u skladu sa smjernicama EU, a dostavlja se vakcinisanoj osobi preko e-knjižice imunizacije (e-Impfpass) (pristup preko gesundheit.gv.at). Za preuzimanje potrebna je „handy signatura“ (digitalni potpis) ili građanska kartica (Bürgerkarte). Nakon što se certifikat o vakcinaciji preuzme downloadom i pohrani, može se tokom cijelog perioda važenja koristiti kao dokaz o vakcinaciji protiv koronavirusa. Certifikat se može ponovo preuzeti downloadom u bilo koje vrijeme.