Select Page

Uđite preko portala impfservice.wien u svoj korisnički nalog i na „Moj profil“ te kod polja „Predregistracija za vakcinaciju protiv koronavirusa“ (Vormerkung Corona-Schutzimpfung) kliknite na „Ne“. Time ste stornirali svoju predregistraciju. Zadržat ćete i dalje svoj korisnički nalog preko kojeg ćete i dalje moći koristiti mogućnosti online predregistracije ili rezervacije termina za vakcinacije.

Ako ste predregistraciju izvršili telefonskim pozivom na broj 1450, nazovite ponovo taj broj. Zaposlenici telefonske linije stornirat će Vašu predregistraciju.

Nećete dobiti e-mail ili SMS poruku o tome da ste stornirali predregistraciju.