Select Page

Svim osobama od 5 i više godina preporučuje se da 6 mjeseci nakon primarne dvije vakcine prime 3. vakcinu. Napominjemo da djeca mlađa od 14 godine na vakcinaciju moraju doći u pratnji roditelja/staratelja. Razmak između 2. i 3. vakcine može se smanjiti na zahtjev, ako za to postoji medicinska indikacija ili ako za to postoje epidemiološki razlozi (npr. zbog putovanja u područja s visokom incidencijom) i slično, te vakcina primiti i ranije i to već oko 4 mjeseca nakon 2. vakcine za što je potreban odgovarajući informisani i dokumentirani pristanak (off-label). Napominjemo da odgovornost i konačnu odluku o 3. vakcini, prije svega ako se treba primiti u kraćem razmaku od 4 mjeseca od prve serije imunizacije, treba donijeti nadležni ljekar/ka. odn. liječnik/ca. Napominjemo da se određenim grupama osoba (osobe koje spadaju u rizične grupe, osobe od 60 i više godina) koje su primile osnovnu imunizaciju već preporučuje dovakcinacija 4. vakcinom.