Select Page

U slučaju da su se nakon prve vakcine pojavile teške nuspojave/neželjena dejstva koja opravdavaju prelaz na drugu vrstu vakcine ili ako osoba koja se cijepi to smatra hitno potrebnim, onda se uz odgovarajuću ljekarsku konzultaciju može ponuditi promjena vrste vakcine i primijeniti vakcina drugačija od propisane (off-label use). Za to više nisu potrebna ljekarska uvjerenja, ali konačnu odgovornost ima konzultirani ljekar/ka odn. liječnik/ca.