Select Page

Za 3. dozu (odnosno 2. dozu, ako je prethodno primljena vakcina Janssen/Johnson & Johnson koja se daje u jednoj dozi) koriste se mRNA vakcine (BioNTech/Pfizer, Moderna), nezavisno od toga koja je vakcina prethodno primljena.