Select Page
  • Za 3. vakcinu (odnosno 2. vakcinu, ako je prethodno primljena vakcina Janssen/Johnson & Johnson koja se davala u jednoj dozi) preporučuju se mRNA vakcine (BioNTech/Pfizer, Moderna), nezavisno od toga koja je vakcina prethodno primljena.
  • Nacionalno tijelo za imunizaciju preporučuje Moderninu vakcinu Spikevax za osnovnu imunizaciju tek od 30 godina starosti. Na izričitu želju i sukladno odobrenju može se međutim vakcina Moderna dati i osobama mlađima od 30 godina.

Heterologna šema vakcinacije, dakle promjena vrste vakcine između pojedinih vakcina zove se i „unakrsnom vakcinacijom“. Budući da pojedini proizvođači za to nisu izdali odobrenje, tu se radi o „off-label“ primjenama.