Select Page

Ako ne postoji neka preosjetljivost na određene aktivne supstance, trudnice u slučaju bolova i povišene temperature mogu uzimati do 3x dnevno 1000mg paracetamola. Mogu takođe do 3x dnevno uzimati lijek Metoclopramid u slučaju mučnine/povraćanja. Osim toga će Vam ljekar/ka odn. liječnik/ca prilikom konzultacije na licu mjesta dati odgovarajući savjet.