Select Page

Većina vakcinisanih osoba ima 90 dana nakon vakcinacije još dovoljno antitijela. Polazi se od toga da vakcina djeluje duže od toga, to međutim još nije naučno dokazano, budući da je period posmatranja još previše kratak. S obzirom na novu epidemiološku situaciju, izazvanu delta varijantom, preporučuje se dovakcinacija (zavisno od vulnerabiliteta 6 do 9 mjeseci ili 9 do 12 mjeseci nakon potpune prethodne imunizacije).