Bir Sayfa Seçin

Birçok başka aşı türlerinde de olduğu gibi, enjeksiyon üst kol kasına yapılır.