Select Page

Da, već možete izvršiti predregistraciju. Pozivom na broj 1450 možete provjeriti da li već imate predregistraciju.