Select Page
 • Ukoliko u certifikatu o vakcinaciji, knjižici imunizacije ili certifikatu o preboljenju korone imate zavedene netačne podatke koje bi trebalo ispraviti, molimo da telefonskim pozivom na broj 1450 ili online putem unaprijed rezervišete termin u centru „Austria Center Vienna“ (ACV) i tamošnjem punktu koji je za to zadužen. Napominjemo da je za ispravku certifikata obavezno potreban termin.  
 • Molimo da na termin sa sobom ponesete sljedeće:
  • potvrdu o prijavi (tiket)
  • e-card (ako je posjedujete) 
  • knjižicu imunizacije (Impfpass) 
  • lični dokument s fotografijom 
  • FFP2 masku 
 • Da bismo Vas poštedjeli od nepotrebnih puteva, molimo da vodite računa o sljedećim napomenama:
  • Kod „osnovne imunizacije“ (3. vakcine) izdaje se certifikat o vakcinaciji 2/2 ako je između 2. vakcine i 3. vakcine prošlo manje od 120 dana. Ako je između 2. i 3. vakcine prošlo 120 ili više dana, izdaje se certifikat o vakcinaciji 3/3. 
  • Za obradu certifikata o preboljenju, morate predočiti pozitivni austrijski PCR test.  
  • Ako certifikat o preboljenju još niste dobili, molimo da sačekate rok od 15 dana od dana kada ste dobili pozitivni PCR test.