Select Page

Već nakon 1. vakcine stvaraju se antitijela, a zaštita počinje da djeluje nakon 3 sedmice. Međutim, za potpunu i dugotrajnu zaštitu potrebno je da se nakon određenog vremena primi 2. vakcina i 3. vakcina. Nakon 2. vakcine potrebno je oko 7 dana da tijelo razvije dovoljnu zaštitu od zaraze. Kod vakcine Johnson & Johnson izdalo je „Nacionalno tijelo za imunizaciju“ preporuku da se takođe primi dodatna vakcina. Ovdje je poželjno da se kao druga vakcina primi mRNA-vakcina (BioNTech/Pfizer, Moderna). Ako postoji izričita želja, može se kod 2. vakcine međutim ponovo primiti vakcina Johnson & Johnson. Ako se kod 1. vakcine radilo o vakcini Johnson & Johnson, razmak do 2. vakcine treba da iznosi najmanje 2 mjeseca.