Select Page

Neke grupe zanimanja spadaju u kritičnu infrastrukturu, na primjer Hitna pomoć, mobilna/patronažna njega, zaposleni u obrazovnim institucijama. Osobe koje pripadaju tim vrstama zanimanja, bit će obaviještene od strane organizacije za koju rade čim ta grupa dođe na red za vakcinisanje. Ako niste sigurni u koju grupu da se svrstate, odaberite „Generalna predregistracija – bez pripadanja nekoj grupi“ („Allgemeine Vormerkung – keiner Gruppe zugehörig“).