Select Page

Molimo da najprije pitate nekoga od rodbine ili poznanika da li Vas mogu odvesti do lokacije na kojoj možete primiti vakcinu. Ukoliko to nije moguće, stoji Vam na raspolaganju služba za prevoz osoba sa invaliditetom (Fahrtendienst) ili sanitetski prevoz pacijenata (Krankentransport). Obe mogućnosti možete zatražiti preko svog ljekara/ke opšte prakse odn. liječnika/ce opće prakse.

Troškovi službe za prevoz osoba s invaliditetom (Fahrtendienst) plaćaju se privatno i termin morate sami organizirati.

Ako se radi o prevozu koji je iz medicinskih razloga prijeko potreban i opravdan, troškovi za prevoz mogu se uz odgovarajuće odobrenje naknadno podnijeti područnom fondu zdravstvenog osiguranja (Gebietskrankenkasse) radi nadoknade troškova.

Sanitetski prevoz pacijenata (Krankentransport) organizira se takođe privatno. Ako dobijete odobrenje za prevoz od svog ljekara/ke opšte prakse odn. liječnika/ce opće prakse, troškove za to snosi Vaš fond zdravstvenog osiguranja (Krankenkasse). Ako nemate važeće osiguranje ili ne dobijete odobrenje za prevoz, prevoz je ipak moguć, ali se mora privatno platiti.

Ako ste dobili odobrenje, možete nazvati broj 1450 radi zakazivanja termina za vakcinaciju ili koristiti ponudu za vakcinaciju bez termina.