Select Page

Vakcine BioNtech/Pfizer i Moderna daju se od 12. godine starosti. Imajte na umu da djeca mlađa od 14 godina moraju doći na vakcinaciju u pratnji roditelja/staratelja ili sa izjavom o pristanku/saglasnosti koja je potpisana od strane roditelja/staratelja. Vakcine AstraZeneca i Johnson & Johnson daju se od 18. godine starosti.