Select Page

Vakcinacija protiv koronavirusa provodi se od 15. sedmice trudnoće. Ako je vakcina primljena prije tog vremena jer trudnoća još nije bila poznata, to nije razlog da se ne izvrši revakcinacija vakcinom BioNTech/Pfizer, čak i ako je AstraZeneca korištena za prvu vakcinaciju.