Select Page

Naravno da možete sa sobom povesti neku osobu u pratnji. Ta osoba se može takođe vakcinisati ako želi.