Bir Sayfa Seçin

Lütfen aşı bilgi ve onay formunu vasinize veriniz. Anketin arka sayfasında aşı olmayı kabul ettiğinize dair vasinizin imzalaması gereken onay beyanı bulunmaktadır. Aşı bilgi ve onay formunun ön sayfasında bulunan sağlığınız (anamnez) ile ilgili soruları kendiniz cevaplayabilirsiniz. İkinci doz aşıyı olacağınızda vasinizin ikinci aşı bilgi ve onay forumunu da imzalaması gerekecektir. Birinci aşıdan sonra sağlık durumunuzda değişiklikler ortaya çıkmış olabileceği için sağlığınız (anamnez) ile ilgili sorular içeren ikinci aşı bilgi ve onay formu, ikinci doz aşıyı olmadan kısa bir süre önce doldurulmalıdır.