Select Page

Ako je organizacija ili preduzeće u kojem radite dio kritične infrastrukture, bit ćete odvojeno kontaktirani i ne morate sami izvršiti nikakvu predregistraciju.