Select Page

Odaberite u formularu za predregistraciju „visokorizičnu grupu“ ili se javite na broj 1450. Na termin za vakcinaciju ponesite sa sobom ljekarsko uvjerenje/nalaz, ljekarsku potvrdu kojom se potvrđuje dijagnoza koja predstavlja visok rizik ili pismo koje ste dobili od socijalnog osiguranja.