Select Page

U slučaju gubitka knjižice imunizacije, potrebno je podnijeti potvrdu o prijavi gubitka. Tek nakon provjere podataka može se izdati nova knjižica imunizacije sa pečatom da se radi o duplikatu. Budući da je knjižica imunizacije dokument (kao npr. vozačka dozvola), traži se potvrda o prijavi gubitka. Izdavanje nove knjižicu imunizacije možete zatražiti u onom centru za vakcinaciju u kojem ste primili vakcinu.  

Ponesite sa sobom sljedeće dokumente: 

  • službeni lični dokument/iskaznicu s fotografijom 
  • e-card  
  • izvod iz e-knjižice imunizacije (e-Impfpass) koji možete besplatno dobiti u svakoj apoteci 

Molimo da se obratite onom centru za vakcinaciju u kojem ste primili vakcinu i da zatražite novu knjižicu imunizacije. Ponesite sa sobom lični dokument/iskaznicu, e-card i izvod iz e-knjižice imunizacije (e-Impfpass). Izvod iz e-knjižice imunizacije odn. certifikat o vakcinaciji dobit ćete besplatno u svakoj apoteci ili direktno u centru „Austria Center Vienna (ACV)“, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien.