Select Page

Osobe koje su izvršile predregistraciju bit će elektronskim ili telefonskim putem obaviještene čim im se lično bude mogao ponuditi termin za vakcinaciju.