Select Page

Ne postoji razlog za zabrinutost ako od 1. vakcine nije prošlo previše sedmica. U svakom slučaju je potrebno da naknadno primite i 2. dozu vakcine, jer nakon samo jedne doze niste zaštićeni odnosno niste zaštićeni u dovoljnoj mjeri. Molimo Vas da se telefonskim putem javite na broj 1450 ili da rezervišete novi termin ovdje.