Select Page

Ponudu vakcinacije protiv koronavirusa mogu koristiti sve osobe od 12 i više godina ako imaju nekakvu povezanost s Austrijom te mogu pružiti dokaz o tome. Molimo da djeca mlađa od 14 godina na vakcinaciju dođu u pratnji roditelja/staratelja. Ukoliko to nije moguće, molimo da sa sobom ponesu izjavu o pristanku/saglasnosti koja je potpisana od strane roditelja/staratelja.