Select Page

Vakcinu protiv koronavirusa mogu primiti sve osobe od 5 i više godina ako imaju nekakvu povezanost s Austrijom i mogu pružiti dokaz o tome. Djeca mlađa od 14 godina moraju na vakcinaciju doći u pratnji roditelja/staratelja.