Select Page

Ako Vam je hitno potrebna vakcina, možete se prijaviti za hitni (akutni) termin. Razlog za hitni termin može biti na primjer operacija, hemoterapija ili odlazak na rehabilitaciju odn. u banju. Molimo da u tom slučaju pošaljete e-mail na cov19.impfung@ma15.wien.gv.at i da u naslovu poruke (polje: subject) navedete „Akutliste“.

E-mail mora sadržavati sjedeće:

  • Ime
  • Broj mobilnog telefona
  • Broj socijalnog osiguranja

Mi ćemo Vas kontaktirati. Molimo Vas da nam pošaljete i dodatne informacije o oboljenjima koja imate. Možete nam poslati i nalaz, listu lijekova koje uzimate, ljekarsku potvrdu ili ljekarsko pismo. Slanje tih informacija je dobrovoljno. Dokumentaciju koju nam pošaljete, provjerit će ljekar/ka odn. liječnik/ca, a morate je prikazati i kada dođete na vakcinaciju.