Select Page

Do sada postoje samo ograničena iskustva s primjenom mRNA-vakcina (u to spadaju vakcine BioNTech/Pfizer i Moderna) kod trudnica. Vakcinacija mRNA-vakcinama u trudnoći trebala bi se uzeti u obzir ako je potencijalna korist od vakcinacije za majku i dijete veća od mogućih rizika. Rutinski test za utvrđivanje trudnoće prije vakcinacije nije potreban. Važna napomena: Kod ovih smjernica radi se isključivo o mjerama predostrožnosti. U slučaju neželjene trudnoće, vakcinacija nije razlog zbog kojeg bi se trudnoća trebala klasificirati kao rizična trudnoću i nije indikacija za prekid trudnoće. (Izvor: Ljekarska komora za Beč)