Select Page

Dobio/la sam u inostranstvu prvu dozu vakcine Vero/Sinopharm, Sputnik, Covaxin ili neku drugu vrstu vakcine koja se trenutno ne koristi u Austriji, a sada mi je potrebna druga doza. U Austriji se trenutno može ponuditi samo (re)vakcinacija vakcinom BioNTech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson i Astra Zeneca. Molimo da se s tačnim opisom svog slučaja i tačnim nazivom primljene vakcine obratite na sljedeću e-mail adresu cov19.impfung@ma15.wien.gv.at. Tu se može medicinski razjasniti kako morate dalje postupiti i da li morate išta činiti