Select Page

Da bi dokazi o vakcinaciji bili prihvaćeni u Austriji i priznati za 2-G-pravilo, mora se raditi o vakcinama protiv Covida-19 koje su odobrene od strane Evropske agencije za lijekove (EMA). Ako je vakcinacija protiv Covida-19 izvršena nekom vakcinom koja nije odobrena od strane Evropske agencije za lijekove (npr. Sputnik V), Nacionalno tijelo za imunizaciju preporučuje osobama koje su primile takvu vrstu vakcine da urade test na neutralizirajuća antitijela i da prime jednu vakcinu neke mRNA-vakcine (BioNTech/Pfizer, Moderna) koja je odobrena od strane Evropske agencije za lijekove (EMA). Minimalni vremenski razmak od prethodne vakcine trebao bi iznositi mjesec dana. U EU nije predviđeno da se potvrda o neutralizirajućim antitijelima unosi u certifikate Zelenog pasoša. U tom slučaju se izdaje samo certifikat o vakcinaciji 1. vakcinom koji sadrži informaciju „vakcina 1 od 2“, koji kao takav međutim ne potvrđuje aktivnu vakcinalnu zaštitu. U Austriji i na putovanjima u Austriju mora se stoga u svakom slučaju uz takav dokaz o vakcinaciji predočiti i dokaz o neutralizirajućim antitijelima. Troškove za test na antitijela morate sami snositi. Takva kombinacija 2-G-dokaza važi u tom slučaju 270 dana od dana vakcinacije. Ako postoji želja, mogu se primiti i 2 doze mRNA-vakcine prema uobičajenoj šemi o vakcinaciji, ali se u tom slučaju ne može isključiti veća stopa nuspojava. Nakon što se primi druga doza, dokaz o vakcinaciji važi 270 dana kao 2-G-dokaz, s tim da između dvije doze mora proći najmanje 14 dana.