Bir Sayfa Seçin

Avusturya’da 2-G-kuralı çerçevesinde aşı sertifikaların kabul olabilmesi için, COVID-19 aşı maddelerinin Avrupa Farmakoloji Kamu Otoritesi (EMA) tarafından onaylanmış olmalıdır. Korona-Koruma-Aşınız eğer ki EMA tarafından onaylanmamış COVID-19 aşı maddesiyle gerçekleştirilidyse (örneğin: Sputnik V), bu durumda Ulusal Aşı Konseyi bu kişilerin nötralize eden antikor (neutralisierende Antikörper) oranlarını tespit etmelerini ve buna ek olarak EMA tarafından onaylanmış mRNA-aşı (BioNTech/Pfizer, Moderna) ile bir doz aşı yaptırma olanağını kullanmalarını tavsiye eder. Öncesinde yapılan aşılama serisinden sonra bu yeni dozu yaptırmadan önce en az bir ay beklenilmesi gereklidir. Avrupa Birliği boyutunda nötralize eden antikorlar prosedürünün sertifika olarak Yeşil Pasaporta işlenmesi öngörülmemiştir. Bu nedenle 1. aşı yapıldığına dair aşı sertifikasına “2 aşı 1. aşı” ibaresi yazılır, fakat bu ibare aktif bir korumanın mevcut olduğuna dair kanıt olarak sayılmaz. Avusturya içerisinde veya Avusturya’ya seyahat edildiğinde her halükârda yurt dışı aşı kanıtının yanı sıra, nötralize eden antikorların belgesi birlikte ibraz edilmelidir. Nötralize eden antikorlar test prosedürünün masraflarını kişi kendisi üstlenmelidir. Bu kombinasyon (yabancı aşı + nötralize eden antikorlar) bu durumda 2-G-kuralına uygun olarak aşının yapıldığı tarihten itibaren 270 gün boyunca geçerlidir. Arzu edildiği takdirde, genellikle uygulanan mRNA-aşı maddesiyle 2 dozlu aşılama şemasını gerçekleştirmek de mümkündür; fakat bu durumda yan etkilerin oranında fazlalaşma olasılığı mevcuttur. İkinci aşı yapıldıktan sonra, aşı kanıtının 2-G-kuralına uygun olduğu belgesinin geçerliliği 270 gün olarak belirlenmiştir, fakat iki aşı dozu arasında en az 14 gün ara bırakılması gerekmektedir.