Select Page

Vakcinacija pruža gotovo potpunu zaštitu od teškog toka bolesti. Trudnice same po sebi nemaju veći rizik da se zaraze virusom SARS-CoV-2, ali imaju veći rizik da razviju teži oblik bolesti ako se zaraze. Osim toga postoji značajno povećan rizik od komplikacija poput prijevremenog porođaja. Vakcinacijom tokom trudnoće ili dojenja prenosite zaštitna antitijela na svoju bebu tako da ona automatski ima osnovni imunitet nakon rođenja.