/ Impfservice 9 6 yaşın altında çocuklar

Aşı planı

Avusturya Aşı-Planı (Impfplan Österreich) ücretsiz ve ücretli aşılar tavsiye eder.

Önemli:

 • Aşılara zamanında başlayın, gecikmeden!
 • Süresini kaçırdığınız aşıları en hızlı şekilde tazeleyin ve uygulayın!

 

6 yaşına kadar olan çocuklara ücretsiz aşılar

Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar varan çocuklara

 • Impfung gegen Grippe (Influenza)
 • Rotavirüslere karşı aşı, 2 veya 3 kısmi-aşılama, bebek 7 haftalıkken başlatılmak üzere – tüm aşı serisi 6 aylık olana kadar tamamlanmalıdır.
 • Pnömokoklara karşı aşı (2 yaşında olana kadar tüm çocuklara ve de eğer özel riskli durumları var ise, o halde 5 yaşına girene kadar riskli çocuklara), 3 kısmi-aşılama, 3 aylıkken başlatılır

 

Aşılara nereden ulaşabiliriz?

Buradan Bölgelere göre muayenehane’lere ulaşabilirsiniz ve bu listede bulunan muayenehanelerde Çocuk-Aşılama-Programı’na uygu olarak ücretsiz aşılar sunulur ve uygulanır. PDF olarak indirmek üzere liste

Önemli:
Küçüklükten itibaren başlatılmış aşı-serilerini, 15.yaşını doldurana kadar tamamlayabilirsiniz. Sadece özel bir yaş grubuna yönelik ücretsiz aşılar olarak planlanmadığı müddetçe, bu geçerlidir.

 

6 yaşına kadar olan çocuklara ücretli olan aşılar

 • Meningokok B hastalığına karşı olan aşı, 3 aylık olmasından itibaren başlatılır
 • Meningokok C hastalığına karşı olan aşı, tavsiye edilen başlama tarihi, 1.yaş gününden itibaren (bebek 3 aylık olmasından itibaren de bu aşı maddenin kullanılması mümkün)
 • FSME (erken yaz dönemi-Meningoensefalit) hastalığına karşı aşı, 1.yaş gününden itibaren başlatılır
 • Varisellere (su çiçeğine) karşı aşı, 1.yaş gününden itibaren tavsiye edilir (bebeğin 10 aylık olmasından itibaren de bu aşı maddesinin kullanılması mümkün)
 • Hepatit A hastalığına karşı aşı, 1.yaş gününden itibaren başlatılır

 

Bu aşılara nereden ulaşılabilir?

 • Yerel ve yerleşik doktor muayenehanelerinde (niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten)
 • Sağlık Hizmetinin Town Town aşı merkezinde (Impfstelle Town Town) (yukarıda adıgeçen tüm aşıları orada yaptırmak mümkün, sadece 1 yaşından itibaren çocuklara Meningokok B ve Varisel’e (suçiçeğine) karşı olan aşılar buna dahil değildir).

Bebekler ve küçük çocuklar için Aşı-Takvimi