Grip aşısı (influenza)

Grip nedir?

Influenza da denen grip, bir tür virüs hastalığıdır. Genellikle ani yüksek ateş, öksürük, kas ağrıları, uzuvlarda ağrılar, baş ağrısı ve genel halsizlik şikayetleri ile başlar. Savunma mekanizmaları zayıf kişiler ve yaşlılarda, astım veya kalp hastalıkları gibi mevcut kronik hastalıkların daha da kötüleşmesine neden olabilir. Ayrıca akciğer iltihabı veya kalp kası iltihabı gibi farklı şikayetler de görülebilir. Bu türden durumlarda hastalık ölümcül olabilir.

Gerçek grip (influenza) ve nezle arasındaki fark önemlidir. Nezle durumunda ateş genellikle çok yükselmez, ayrıca hastalık daha hafif ve hızlı atlatılır.

Gerçek grip 48 saat içinde, grip virüsünün yayılmasını engelleyen özel ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. Bu yöntemle hastalığın ağır bir şekilde seyretmesi önlenir, ancak hastalık tedavi edilmez.

Grip virüsü damlacık enfeksiyonu yoluyla, özellikle de öksürme ve hapşırma ile geçer. Ellerden bulaşması da mümkündür. Bulaştıktan sonraki birkaç gün içinde şikayetler başlar.

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için aşı önerisi

Avusturya aşı planı kendisini gripten korumak isteyen herkesin grip aşısı olmasını önerir.

Grip aşısı ağır hastalık seyri için yüksek risk grubunda olan kişilere özellikle önerilir. Bunlara yaşlılar, ağır hastalık geçirenler, kronik hastalığı olanlar, diyabetliler, kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları ve benzeri nedenlerle savunma mekanizmaları zayıf olan kişilerin yanı sıra hamileler ve küçük çocuklar da dahildir. Örneğin sağlık hizmetlerinde çalışan veya işi gereği çok sayıda kişiyle temas kurması gerekenler gibi, bu risk gruplarındaki kişilerin çevresinde bulunan kişilerin de aşı olmaları önerilir.

Grip virüsü sıklıkla değişikliğe uğrar. Bu yüzden aşı içeriği her yıl yeniden düzenlenir.

Aşı planı

Altı aylıktan büyük kişilere aşı yapılabilir.

Genellikle Ekim ayından itibaren, yılda bir kez*.

* Daha önce aşı olmamış 6 aylıktan 8 yaşa kadar çocuklar, 1. aşıdan 4 hafta sonra 2. aşıyı olmalıdır.

Aşının koruyucu etkisi her yıl aynı olmayabilir. Aşıya rağmen hastalık görülmesi halinde genellikle hastalık daha kısa sürer ve hafif atlatılır.

Bilgi ve danışmanlık

Gripten korunmak mı istiyorsunuz? Grip aşısı konusunda bilgi almak mı istiyorsunuz? Risk gruplarına dahil olup olmadığınızı mı öğrenmek istiyorsunuz?

Size hangi aşıların gerektiği konusunda kişisel olarak danışmanlık hizmeti veriyoruz!
Çevrimiçi olarak veya şu numarayı arayarak Viyana Belediyesi Aşı hizmetlerinden telefonla randevu alın: Tel. +43 1 – 1450