/ Impfservice 9 Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık (KKK)

Kızamık nedir?

(Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık: Masern, Mumps und Röteln (MMR))

Kızamık hastalığı ağır bir Virüs-hastalığıdır. Hem bebekler için hem de gençler ve yetişkinler için ağır boyutlu sonuçlara sebep vermektedir. Hastalığın kendisi yüksek ateş, öksürük ve küçük kırmızı lekelerden oluşan alerji ile belirginleşir. Kızamık hastalığı çoğu zaman bir orta-kulak-iltihabı veya bir akciğer iltihabı ile bağlantılıdır. 1.000 hastadan 1’inde hayati tehlike oluşturan beyin iltihabı gelişir ve bu durum kalıcı hasarlar getirebilir. Bedenin bağışıklık sistemi bu Kızamık hastalığından dolayı öyle zayıflar ki, başka bulaşıcı hastalığa yakalanma riski bu nedenle birkaç sene boyunca yüksek kalır.

Kızamık hastalığına karşı bir tedavi bulunmamaktadır, ancak şikayetlerin hafifletilmesi mümkündür. Tedbir amaçlı koruyucu aşı sayesinde, olası bir hastalanma çok verimli bir şekilde önlenebilir.

Kızamık hastalığının bulaşması damlacık-enfeksiyon yoluyla olur, yani özellikle konuşurken, öksürürken ve aksırırken. Hastalık yüksek derecede bulaşıcıdır, hastalananlar ise bu taşıdıkları virüsü henüz kendi şikayetleri/rahatsızlıkları başlamadan 4 gün öncesinden başkalarına bulaştırabilirler. Bulaştıktan sonra ilk şikayetler/rahatsızlıklar başlayana kadar ortalama olarak 8 ile 12 günlük bir süre vardır. İki kez aşı olmak çok iyi derecede ve neredeyse ömür boyu hastalıktan korumaktadır.

 

Kabakulak nedir?

Kabakulak ağır bir Virüs-hastalığıdır ve çoğu zaman kulak-salyası-bezesi-iltihabına sebep verir ama bunun yanısıra beyin-zarı-iltihabına veya Pankreas ve Gonad/Cinsel bezelerin iltihabına da yol açabilir. Genç ve yetişkin erkeklerde, Kabakulak hastalığı testislerin yani haya-iltihabına yol açabilir ve sonrasında da kısırlığa neden olabilir.

Kabakulak hastalığı için bir tedavi bulunmamaktadır, ancak şikayetler yani rahatsızlıklar hafifletilebilir.

Bulaşması damlacık-enfeksiyon yoluyla gerçekleşir, yani özellikle konuşurken, öksürürken ve aksırırken. Die Krankheit ist hoch ansteckend und für Erwachsene besonders gefährlich. Bulaştıktan sonra hastalığın ilk belirtilerine kadar ortalama olarak 18 günlük bir süre vardır.

 

Kızamıkçık nedir?

Kızamıkçık hastalığı bir Virüs-hastalığıdır ve çoğu vakalarda gayet tehlikesiz geçer. Fakat hamilelik esnasında Kızamıkçık çok tehlikelidir: Hamile bir kadın eğer Kızamıkçık hastalığına yakalanırsa, henüz doğmamış çocukta ağır derecede kulaklarda, gözlerde, kalpte ve beyinde hasarlar oluşabilir veya düşük tehlikesi oluşabilir.

Kızamıkçık hastalığı için henüz bir tedavi mevcut değil, fakat şikayetler ve rahatsızlıkları hafifletmek için olanaklar vardır.

Kızamıkçık hastalığının bulaşması damlacık-enfeksiyon yoluyla gerçekleşir, yani özellikle konuşarak, öksürerek ve aksırarak. Bulaştıktan sonra ilk semptomların belirmesine kadar 14 ile 21 günlük bir süre vardır.

 

Çocuklar, gençler ve yetişkinler için aşı-tavsiyeleri

Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık hastalıklarına karşı kombinasyonlu aşı, Avusturya-Aşı-Planında çocuğun 9 aylık olmasından itibaren yapılması tavsiye edilir. Her halükarda aşı, çocuğun bir bakım-haneye (örneğin çocuk bakım merkezi, kreşi veya çocuk yuvası gibi) bir kuruma girmeden önce yaptırılmalıdır.

Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık-aşısı, resmi yani kamusal aşı merkezlerinde ve Viyana Aşı Konsepti’nde (Wiener Impfkonzept) tüm yaş gruplarına açık ve ücretsizdir!

Aşı-şeması

En az 4 hafta arayla 2 aşının yapılması.

İlk MMR (yani KKK, yani Kızamık-Kabakulak-Kızamıkçık)-aşısı yıllar önce yapılmış olsa dahi, ikinci aşıyla her zaman hastalıktan korunma tamamlanabilir.

Tazeleyici aşılar gerek görülmemektedir.

1. aşı: çocuk 9 aylık olduktan sonraki yaştan itibaren tavsiye edilir
2. aşı: en erken 1.aşıdan 4 hafta sonra, fakat eğer birinci aşı çocuğun 1.yaş gününden önce yapıldıysa, o halde 2.aşıyı yaptırmadan önce 3 ay beklenilmesi tavsiye edilir.

Hamilelik esnasında MMR-aşısı (yani KKK-aşısı) mümkün değildir!

 

Bilgilendirme ve Danışma

Henüz bugüne kadar daha hiçbir zaman Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık hastalığına karşı aşı olmadınız mı? Bu hatalıklara karşı korunmuş olup olmadığınızı bilmiyor musunuz? Aşı-defterinizi bulamıyor musunuz?

Masern Informationsblatt:

Masern-Infoblatt (Ukrainisch)

Masern-Infoblatt (Chinesisch)

Masern-Infoblatt (Polnisch)

Masern-Infoblatt (Spanisch)